Իրավունք 15:11 30/04/2015

Կառավարությունը հավանություն է տվել ՀՀ-ում պրոբացիոն ծառայության ներդրման հայեցակարգին

ՀՀ կառավարության այսօրվա նիստում Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարար Հովհաննես Մանուկյանի ներկայացրած «Հայաստանի Հանրապետությունում պրոբացիոն ծառայության ներդրման հայեցակարգը» կառավարության անդամների կողմից հավանության է արժանացել:

Նախագծի ընդունումը բխում է ՀՀ Նախագահի 2012 թ. հունիսի 30-ի «ՀՀ իրավական և դատական բարեփոխումների 2012-2016 թթ. ռազմավարական ծրագիրը և ծրագրից բխող միջոցառումների ցանկը հաստատելու մասին» կարգադրության և Կառավարության 2014թ. մայիսի 19-ի թիվ 511-Ա որոշմամբ հաստատված ՀՀ կառավարության գործունեության ծրագրի պահանջներից:

ԱՆ տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչությունից հայտնում են, որ հայեցակարգի շրջանակներում նախատեսվում է ստեղծել արդարադատության նախարարության պրոբացիայի պետական ծառայություն:

Պրոբացիան ենթադրում է օրենքով սահմանված և հանցագործություն կատարած անձի նկատմամբ նշանակված պատիժների ու միջոցների կատարում հասարակությունում։ Այն ներառում է մի շարք գործողություններ և միջամտություններ, որոնց թվում են վերահսկողությունը, ուղղորդումն ու աջակցությունը` ուղղված հանցագործություն կատարած անձի սոցիալական ներգրավմանը, ինչպես նաև հանրային անվտանգությանը նպաստելուն»:

Պրոբացիայի ծառայության ստեղծման հիմնական նպատակներից է կրկնահանցագործության կրճատումը և հասարակության անվտանգության ապահովումը՝ հանցագործություն կատարած անձի հետ բարիդրացիական հարաբերություններ հաստատելու միջոցով նրանց վերահսկելու (ներառյալ՝ հարկ եղած դեպքում հսկելու, վերասոցիալականացմանն ուղղված ծրագրեր մշակելու և իրականացնելու միջոցով), ուղղորդելու ու աջակցելու և նրանց բարեհաջող սոցիալական ներգրավումը խթանելու նպատակով:
Պրոբացիայի ծառայության հիմնական խնդիրներն են.

ա. կատարել ազատությունից զրկելու հետ չկապված խափանման միջոցները ու պատիժները,
բ. նպաստել քրեակատարողական հիմնարկների բեռնաթափմանը,
գ. նպաստել առավել տեղեկացված և անաչառ որոշումների կայացմանը խափանման միջոցի ընտրության և պատժի նշանակման գործընթացներում,
դ. նպաստել առավել տեղեկացված և անաչառ որոշումների կայացմանը դատապարտյալին պատժից պայմանական վաղաժամկետ ազատման կամ պատժի չկրած մասն ավելի մեղմ պատժատեսակով փոխարինման ներկայացման գործընթացներում,
ե. նպաստել հանցանք կատարած անձի ուղղմանը հասարակությունում,
զ. նպաստել սոցիալական արդարության վերականգնմանը,
է. հանցանք կատարած անձի վերասոցիալականացումը,
ը. հասարակության անվտանգության ապահովումը՝ հանցանք կատարած անձի կողմից նոր հանցագործությունների կատարման հավանականությունը նվազեցնելու միջոցով:

Չնայած լիազորությունների այդ տարբեր շրջանակներին, ներկայումս աշխարհի գրեթե բոլոր երկրներում պրոբացիայի ծառայության գործառույթներն իրականացվում են հետևյալ չորս փուլերով.
ա. մինչդատական,
բ. դատական,
գ. պենիտենցիար,
դ. հետպենիտենցիար:

Հայեցակարգով նախատեսված է, որ սկզբնական փուլում պրոբացիայի ծառայությունը կիրականացնի հետևյալ գործառույթները՝
ա) մինչդատական փուլում դատարանի կողմից նշանակված խափանման միջոցների իրականացում / նոր Քր. Դատ. Օրենսգրքի ընդունման դեպքում/,
բ) դատական փուլում կիրականացնի մեդիացիա /նոր Քր. Դատ. Օրենսգրքի ընդունման դեպքում/,
գ) ազատությունից զրկելու հետ չկապված պատժների՝ տուգանքի, որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկելու և հանրային աշխատանքների կատարում,
դ) պենիտենցիար և հետպենիտենցիար փուլերում՝ դատարանի կողմից պատժից ազատված անձանց վարքագծի նկատմամբ վերահսկողություն՝ համապատասխան վերաինտեգրման ծրագրերի իրականացմամբ, ազատությունից զրկելու հետ չկապված պատժի դատապարտված անձի սոցիալական, հոգեբանական և իրավական օժանդակություն և աջակցություն, պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու դեպքում անձի վարքագծի և ՀՀ քրեական օրենսգրքով սահմանված կարգով համապատասխան անձի վրա դրված որոշակի պարտականությունների կատարման նկատմամբ, պատժի կրումից պայմանական վաղաժամկետ ազատված անձանց վարքագծի և դատարանի կողմից ՀՀ քրեական օրենսգրքի 76-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված կարգով համապատասխան անձի վրա դրված որոշակի պարտականությունների կատարման նկատմամբ բացառապես վերահսկողության իրականացում, և սոցիալական, հոգեբանական և իրավական օժանդակություն և աջակցություն, ինչպես նաև դաստիարակչական բնույթի և բժշկական բնույթի հարկադրանքի միջոցների կատարման նկատմամբ վերահսկողության իրականացում,

Հարկ է նշել նաև, որ Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացվող իրավական և դատական բարեփոխումների շրջանակներում նոր քրեական և քրեական դատավարության օրենսգրքերի ընդունումը ևս հանգեցնում է պրոբացիայի ծառայության ստեղծման անհրաժեշտության: Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագծով նախանշված մի շարք փոփոխությունների արդյունավետ իրականացումը մեծապես պայմանավորված է այս ծառայության ստեղծմամբ (մասնավորապես՝ նոր այլընտրանքային խափանման միջոցների ներմուծումը): Միևնույն ժամանակ ՀՀ նոր քրեական օրենսգրքի հայեցակարգի նախագիծը նախատեսում է ընդլայնել այլընտրանքային պատիժների շրջանակը (տնային կալանք, հանրային իրավունքների սահմանափակում և այլն), որոնց կիրառումը ևս կարող է պրոբացիոն ծառայության գործառույթ հանդիսանալ:

Պրոբացիայի ծառայության ստեղծումը պետության և հասարակության համար շահավետ են նաև ֆինանսական տեսանկյունից:
Ներկայում ազատությունից զրկված անձանցից ոչ մեծ և միջին ծանրության հանցագործություն կատարած կամ դրա կատարման մեջ մեղադրվող` թվով մոտ 879 անձանց գրեթե երկու երրորդը` 586-ը, պոտենցիալ հնարավորություն ունեն լինելու պրոբացիայի ծառայության շահառու: Իսկ այս թվին եթե ավելացվի պատժից պայմանական վաղաժամկետ ազատման և պատժի չկրած մասն ավելի մեղմ պատժատեսակով փոխարինելու ինստիտուտների կատարելագործման արդյունքում ազատազրկման դատապարտված անձանց հնարավոր «հոսքը» դեպի պրոբացիայի ծառայություն, ապա կարելի է նշել, որ այդ անձանց ընդհանուր թվաքանակը էականորեն կավելանա՝ մոտավորապես կկազմի 1200 - 1300 անձ:

Այս պարագայում, եթե համեմատենք մեկ անձի քրեակատարողական հիմնարկում պահվելու` օրինակ, 2013 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված ծախսը (ընդհանուր՝ տարեկան՝ 1 786 100 դր. կամ օրական՝ 4893 դր.) պրոբացիայի ծառայության «վերահսկողության» ներքո գտնվող անձի վրա կատարվելիք ծախսի (տարեկան՝ 122 300 կամ օրական՝ 335 դր.,) հետ, ապա տարբերությունը կկազմի տարեկան` 1300 * (1 786 100 – 122 300) = մոտ 2 162 940 000 դրամ (իսկ քրեակատարողական հիմնարկում պահվող մեկ անձի միայն սննդի, հագուստի և կենցաղի կազմակերպման համար կատարվելիք ոչ ընդհանուր ծախսը` տարեկան 307.3 հազ. կամ օրական մոտ 842 դրամի դեպքում` 1300 * (307 300 – 122 300) = մոտ 240 500 000 հազ. դրամ):

Հայեցակարգը բազմաթիվ անգամ քննարկվել էր շահագրգիռ պետական մարմինների հետ, ներկայացված առաջարկությունների գերակշիռ մասն ընդունվել էր:


 Աղբյուր` Panorama.am
Share |
Տեքստում սխալ կամ վրիպակ նկատելու դեպքում, ուղարկեք խմբագրին հաղորդագրություն` նշելով տվյալ սխալը, այնուհետև սեղմելով Ctrl-Enter:

Լրահոս

18:07
Երևանի մի քանի փողոցներում արագաչափ սարքերը կոտրած տղամարդուն ոստիկանները գտել են
Ոստիկանության Կենտրոնական բաժնում դեկտեմբերի 14-ին հաղորդում է ստացել, որ դիտավորությամբ կոտրել են Արշակունյաց պողոտայում տեղադրված...
Աղբյուր` Panorama.am
18:03
Գյուղոլորտում որպես առաջնահերթույուն է նշվել օգտագործվող հողատարածքների ավելացումը
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մոտ քննարկվել է Գյուղատնտեսության ոլորտի զարգացման 2020-2030 թվականների ռազմավարության նախագիծը: Վարչապետի...
Աղբյուր` Panorama.am
17:51
Հրաձգության Հայաստանի երիտասարդական չեմպիոնները
Հանգստյան օրերին Երևանում կայացել է գնդակային հրաձգության Հայաստանի երիտասարդական առաջնությունը: 10 մետր օդամղիչ հրացան մրցաձևում ոսկե...
Աղբյուր` Panorama.am
17:42
Կարեն Քոչարյան. Սկսում ենք դրամահավաք, որպեսզի «Ի՞նչ, որտե՞ղ, ե՞րբ» խաղը լինի եթերում
Քաղտեխնոլոգ, «Ի՞նչ, որտե՞ղ, ե՞րբ» ինտելեկտուալ խաղի հաղորդման հեղինակ Կարեն Քոչարյանը հայտարարել է համաժողովրդական դրամահավաք,...
Աղբյուր` Panorama.am
17:36
Շուշան Դոյդոյան. Խոսում ենք մի իրավունքի մասին, բայց խախտում մյուս իրավունքը
Երեխաների իրավունքների խախտման դեպքերը շատ են, քանի որ երեխաները գրավիչ են, հրապարակվում է երեխայի լուսանկար, տեսագրություն, անմիջապես լսարան...
Աղբյուր` Panorama.am
17:27
Պատանի ծանրորդների՝ ոսկե, արծաթե ու բրոնզե մեդալները
Իսրայելում տեղի ունեցած ծանրամարտի Եվրոպայի Մ-15 և Մ-17 առաջնություններում Հայաստանի ներկայացուցիչները 13 մեդալ են նվաճել երկամարտում: Մինչև...
Աղբյուր` Panorama.am
17:12
Բրիտանական ընկերությունը թույլ է տալիս աշխատակիցներին խումարի դեպքում մնալ տանը
«Դա հնարավորություն է տալիս լինել արդար, չխաբել ղեկավարին»,- ասել է աշխատակցուհին:
Աղբյուր` Panorama.am
17:03
NABU-ի և ԱԿԲԱ Ֆեդերացիայի աջակցությամբ Մարտունի գյուղում կառուցվել է մեղրի համտեսի սրահ
Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի գյուղում մեղվապահ Հայկ Հովհաննիսյանը պապի սկսած գործին մեկ քար էլ է ավելացրել. մեղվի փեթակների հարևանությամբ ստեղծել...
Աղբյուր` Panorama.am
16:57
ՀՆԱ-ի աճը մնում է բարձր` պայմանավորված մասնավոր սպառմամբ. ՀԲ
2019 թ․ երրորդ եռամսյակում՝ նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ՀՆԱ-ն կայուն աճել է 7․9 տոկոսով։ Դրա շնորհիվ մինչև 2019 թ․ սեպտեմբեր...
Աղբյուր` Panorama.am
16:49
2 մեդալ՝ սամբոյի միջազգային մրցաշարից
Հայ պատանի սամբիստները հաջող մասնակցություն են ունեցել դեկտեմբերի 13-15-ը Լիտվայի մայրաքաղաք Վիլնյուսում անցկացված Պրանցիշկուս Էիգմինասի 13-րդ...
Աղբյուր` Panorama.am
16:11
ՀՀԿ-ի պատվերով նկարվում էիք. Ավագանու անդամ
«Պարոն քաղաքապետ, հերիք ա տենց ցինիկ ծիծաղեք»,- այս մասին այսօր Երևանի ավագանու արտահերթ նիստում իր ելույթի ընթացքում նշեց ավագանու...
Աղբյուր` Panorama.am
16:08
Սերժ Սարգսյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում իրականացնելու մասին որոշումը կբողոքարկվի դատարանում
ՀՀ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը՝ գործառութային անձեռնմխելիության հիմքով, դադարեցնելու հարցը կբարձրացվի դատարանում։...
Աղբյուր` Panorama.am
16:00
2020-ին նախատեսվում է «Զվարթնոցի» ամբողջական կոնսերվացիա իրականացնել
«Զվարթնոց» պատմամշակութային արգելոց-թանգարանն անցնող տարի 100․ 000-ից ավելի այցելու է ունեցել, 5 ցուցահանդես ու 18 այլ միջոցառում է անցկացվել։
Աղբյուր` Panorama.am
15:55
Ռեալ կարող ենք խոսել 140-150 հազար տոննա խաղողի բերքի մասին. Ավագ Հարությունյան
Հայաստանի գինեգործների միության նախագահ Ավագ Հարությունյանի գնահատմամբ՝ այս տարին հաջող էր գինեգործների համար։ Նրա խոսքով՝ թե պաշտոնական, թե...
Աղբյուր` Panorama.am
15:47
Խաժակյանը դատարան կներկայացնի կեղծված փաստաթղթեր Մարությանի արձակուրդի վերաբերյալ
«Ես հաղորդում եմ տվել հանցագործության մասին. Երևանի քաղաքապետի կողմից եղել է պաշտանական կեղծիք»,- այս մասին այսօր ավագանու արտահերթ...
Աղբյուր` Panorama.am
15:44
Քայլող մարդու արձանը կտեղադրվի Հյուսիսային պողոտայում
Երևանի ավագանին հավանություն տվեց Ատոմ Չաքմաքչյանի հեղինակած «Քայլող մարդը» քանդակը Հյուսիսային պողոտայում տեղադրելու նախագծին։...
Աղբյուր` Panorama.am
15:32
Շմոլ գազի թունավորման հետևանքով Տավուշում ամուսիններ են մահացել
«911» ծառայությունը դեկտեմբերի 15-ին, ժամը 22:05-ին ահազանգ է ստացվել, որ Տավուշի մարզի Գանձաքար գյուղում տեղի է ունեցել շմոլ գազից...
Աղբյուր` Panorama.am
15:19
Մեկնարկել է ձմեռային զորակոչը
Դեկտեմբերի 16-ին մեկնարկել է 2019 թվականի ձմեռային զորակոչը: Այսօր պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայության կմեկնեն առաջին նորակոչիկները: Այս...
Աղբյուր` Panorama.am
15:00
Աշխարհում ամենաթույլ գաղտնաբառերը
NordPass-ի գաղտնաբառների մենեջերը հրապարակել է աշխարհում ամենատարածված թույլ գաղտնաբառերը: Հետազոտողները հավաքել են 500 միլիոն գաղտնաբառ, որոնք...
Աղբյուր` Panorama.am
14:56
Բժշկագիտական բեսթսելլերը՝ նաև հայերեն
Ամերիկացի ճանաչված մանկաբույժ, գիտնական Փոլ Օֆիթի «Մահաբեր ընտրություն. Ինչ սպառնալի հետևանքներ ունի պատվաստանյութերի դեմ շարժումը»...
Աղբյուր` Panorama.am
14:44
Ասադը ԱՄՆ-ին մեղադրել է Սիրիայից զավթված նավթը Թուրքիային վաճառելու մեջ
Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները թուրքական կողմին վաճառում է Սիրիայից զավթված նավթը: Այս մասին նա հայտարարել է...
Աղբյուր` Panorama.am
14:24
Մեսրոպ Մանուկյան. Եթե իրական եղավ, ակնհայտ կլինի, որ իմ հրապարակած թվերը ցավոտ են եղել կառավարության համար
Զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անդամ Մեսրոպ Մանուկյանը պաշտոնական գրություն չի ստացել, որ իրեն դուրս են հանել...
Աղբյուր` Panorama.am
14:14
ԱՄՆ նախագահի թեկնածու Ջո Բայդենը ողջունել է Սենատում Հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևը
ԱՄՆ նախագահական ընտրություններում դեմոկրատական կուսակցության նախագահի թեկնածու Ջո Բայդենը ողջունել է Սենատում Հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող...
Աղբյուր` Panorama.am
14:00
Ռոբերտ Քոչարյանն ընդդեմ Սիլվա Համբարձումյանի գործով դատական նիստը կրկին հետաձգվել է
ՀՀ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն ընդդեմ գործարար Սիլվա Համբարձումյանի գործով դատական նիստն այսօր կրկին հետաձգվել է։ Երևան քաղաքի առաջին...
Աղբյուր` Panorama.am
13:46
Տնտեսագետ. Հունվարի վերջից կսկսվեն թանկացումները
2020 թվականի արդեն հունվարի վերջից կլինեն թանկացումեր. թանկանալու են սպառողական զամբյուղի մեջ ներառված ապրանքատեսակները, իսկ արդեն մարտից ...
Աղբյուր` Panorama.am
13:30
Աշոտ Մելիքյան. Պատշաճ վերահսկողություն չեն կարողանում իրականացնել, տեղեկատվության ազատությունն են սահմանափակում
«Տեղեկատվության ազատության մասին» օրենքում առաջարկվող  փոփոխությունները դրական ազդեցություն են ունենալու Հայաստանի շրջակա...
Աղբյուր` Panorama.am
13:17
Հարկային օրենսգրքում նախատեսվող փոփոխությունները՝ 2020 թվականի հունվարի 1-ից
2020 թվականի հունվարի 1-ից  Հայաստանում ուժի մեջ կմտնեն հարկման համակարգի մի շարք փոփոխություններ։ Փոփոխությունների համաձայն, ԱԱՀ-ի...
Աղբյուր` Panorama.am
13:10
Առողջական խնդիր ունեցող աշխատողը պիտի՞ հարկվի, որ չաշխատողը բուժվի
Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունը առաջարկում է առողջապահության ապահովագրումը դարձնել պարտադիր և համընդհանուր՝ աշխատող...
Աղբյուր` Panorama.am
13:03
Զելենսկին երկօրյա այցով մեկնում է Ադրբեջան
Այսօր Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին երկօրյա պաշտոնական այցով կմեկնի Ադրբեջան: Այս մասին, ինչպես գրում է «segodnya»...
Աղբյուր` Panorama.am

Տեսանյութեր

Քաղաքագետ. Սենատում բանաձևի ընդունման հարցում Հայաստանի իշխանությունները մասնակցությունը գրեթե զրոյական է եղել
12:18 13/12/2019

Քաղաքագետ. Սենատում բանաձևի ընդունման հարցում Հայաստանի իշխանությունները մասնակցությունը գրեթե զրոյական է եղել

Հետևեք մեզ և ծանոթացեք թարմ լուրերին!

Ամենից շատ կարդացված նյութեր

{"core.blocks.header.spell_message1":"\u0546\u0577\u057e\u0561\u056e \u057d\u056d\u0561\u056c\u0568` ","core.blocks.header.spell_message2":"\u0548\u0582\u0572\u0561\u0580\u056f\u0565\u055e\u056c \u0570\u0561\u0572\u0578\u0580\u0564\u0561\u0563\u0580\u0578\u0582\u0569\u0575\u0578\u0582\u0576 \u057d\u056d\u0561\u056c\u056b \u0574\u0561\u057d\u056b\u0576:"}