Իրավունք 20:02 09/04/2020 Հայաստան

2018 թ.-ին Ճանապարհային ոստիկանության պահանջով ԴԱՀԿ-ն հարուցել է 694 518 կատարողական վարույթներ

Դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության  ֆինանսատնտեսական գործունեություն հաշվեքննության արդյունքների վերաբերյալ,ՀՀ հաշվեքննիչ պալատը տեղեկություն է հրապարակել:Համաձայն որի ՝ 

«Արձանագրվել է, որ Ծառայության դեբիտորական պարտքը 2019 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ կազմել է 7,149.4 հազ. դրամ, որից 1,589.8 հազ. դրամի չորս իրավաբանական անձանց այդ դեբիտորական պարտքերը հաշվեքննության ընդգրկող ժամանակաշրջան են փոխանցվել նախորդ տարիներից և Ծառայությունը միջոցներ չի ձեռնարկել այդ պարտքերը մարելու համար:
Ծառայությունը 2017 թվականի տարեվերջին ունեցել է A4 ֆորմատի թղթի 17355 տուփ մնացորդ: Սակայն, չնայած թղթի զգալի մնացորդի առկայությանը, Ծառայությունը 2018 թվականին մատակարար կազմակերպությունից պայմանագրերով գնել է ևս 81,398.3 հազ. դրամի 53663 տուփ թուղթ: Արդյունքում 2019 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ Ծառայության պահեստում թղթի մնացորդը ավելացել ու կազմել է 28071 տուփ թուղթ, որը շուրջ երկու անգամ գերազանցում է 2019 թվականի  2-րդ կիսամյակի պահանջարկը, և այն անհրաժեշտ է հաշվի առնել թղթի հետագա գնումների պլանավորման ընթացքում: Ընդ որում, թղթի մատակարարման ուշացումների համար Ծառայությունը չի հաշվարկել և մատակարարից չի գանձել 1,117.4 հազ. դրամի ուշացման օրերի տույժ:

Ծառայությունը կազմակերպության հետ մեկ անձից գնման եղանակով կնքել է ծառայությունների մատուցման պայմանագիր, որով նախատեսվել էր 2018 թվականի մայիսի 4-ին և 5-ին կազմակերպել հյուրասիրություն և տոնական միջոցառումներ: Հաշվեքննությամբ պարզվել է, որ նախատեսված տոնական միջոցառումների և հյուրասիրության կազմակերպման գնումը պետք է իրականացվեր մրցութային եղանակով, իսկ կանխավճարը Ծառայության կողմից տրամադրվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 35-րդ հոդվածի պահանջի խախտումով՝ առանց կանխավճարի ապահովուման: Կնքված պայմանագրի և համաձայնագրի տեխնիկական բնութագրերում բացակայում են տվյալներ ֆիլմի պատրաստման արժեքի և տևողության, բեյջերի ու պաստառների գնի և քանակի, ինչպես նաև հանդիսավոր միջոցառման կազմակերպման արժեքի վերաբերյալ, և հնարավոր չէ գնահատել գնման ծախսային արդյունավետությունը ու 12,105.9 հազ. դրամ ծախսի հիմնավորվածությունը:

2018 թվականին Ճանապարհային ոստիկանության պահանջով Ծառայությունը հարուցել է 694518 կատարողական վարույթներ՝ 6,139,447.5 հազ. դրամ բռնագանձման ենթակա գումարով: Այդ վարույթներով առ հաշվեքննության պահը բռնագանձվել է գումարի 28.9%-ը: 2019 թվականի առաջին կիսամյակում հարուցվել է 271706 կատարողական վարույթներ՝ 2,635,810.4 հազ. դրամ բռնագանձման ենթակա գումարով, բռնագանձվել է գումարի 37.3%-ը:
2018 թվականին և 2019 թվականի առաջին կիսամյակում հարուցված վարույթների շուրջ կեսը, համապատասխնաբար՝ 48.8%-ը և 53.9%-ը ավարտվել են պարտապանների գույք կամ եկամուտ չունենալու հիմքով: Այդ հիմքով ավարտված կատարողական վարույթները 2018 թվականին հարուցվել են 102219 ֆիզիկական անձանց նկատմամբ:

Հաշվեքննությամբ  պարզվել է, որ այդ անձանցից 114 անձանց նկատմամբ 2018 թվականի ընթացքում հարուցվել և օրենքի այդ հիմքով ավարտվել է 100-ից ավելի կատարողական վարույթներ: Փաստորեն, այդ անձինք, չունենալով գույք կամ եկամուտ, փաստացի շահագործել են ավտոմեքենա և կատարել են բազմաթիվ խախտումներ, որի համար նրանց նկատմամբ 2018 թվականին հարուցվել և ավարտվել են 158,735.8 հազ. դրամ բռնագանձման ենթակա գումարով 19275 վարույթներ:

Առանձին դեպքերում իրավաբանական անձանց պատկանող ավտոմեքենաների վրա արձանագրված բազմաթիվ խախտումների համար նշանակվել են տուգանքներ գույք կամ եկամուտ չունեցող ֆիզիկական անձանց նկատմամբ: Այսպես, 2018 թվականին և 2019 թվականի առաջին կիսամյակում տաքսի ծառայություն մատուցող կազմակերպությանը պատկանող ավտոմեքենաներով խախտումների համար 2753 վարչական ակտերով նշանակված 21,447.0 հազ. դրամի տուգանքները արձանագրվել են երեք ֆիզիկական անձի նկատմամբ, մեկ այլ կազմակերպությանը պատկանող  ավտոմեքենաների 339 վարչական ակտերով 2,037.0 հազ. դրամի տուգանքները արձանագրվել են գույք կամ եկամուտ չունեցող մեկ ֆիզիկական անձի նկատմամբ:

Բացի այդ, մեկ ֆիզիկական անձի նկատմամբ հարուցված 8,739.3 հազ. դրամի 1100 կատարողական վարույթներ ավարտվել են գույք կամ եկամուտ չունենալու հիմքով այն դեպքում, երբ, ըստ Ճանապարհային ոստիկանության կողմից ներկայացված տեղեկանքների, այդ ֆիզիկական անձը ունեցել է սեփականության իրավունքով իրեն պատկանող 11 ավտոմեքենա, որոնցից ոչ մեկի վրա հարկադիր կատարողները բռնագանձում չեն տարածել:
Պարզվել է նաև, որ 2018 թվականին հարուցված և գույք կամ եկամուտ չունենալու հիմքով ավարտված 64,006.0 հազ. դրամ բռնագանձման ենթակա գումարով 7205 վարույթներով 100-ից ավելի խախտում կատարած 34 պարտապան ֆիզիկական անձինք ևս ունեցել են մեկ կամ ավելի սեփականության իրավունքով իրենց պատկանող ավտոմեքենաներ, սակայն հարկադիր կատարողները պարտապանների ավտոմեքենաների վրա բռնագանձում չեն տարածել:
2018 թվականին Պետական եկամուտների կոմիտեի պահանջով Ծառայությունը հարուցել է 72185 կատարողական վարույթներ՝ 7,849,259.5 հազ. դրամ, 2019 թվականի առաջին կիսամյակում՝ 23451 կատարողական վարույթներ՝ 9,709,452.3 հազ. դրամ բռնագանձման ենթակա գումարներով: Հարուցված վարույթներով այդ ժամանակահատվածներում բռնագանձվել է բռնագանձման ենթակա գումարի համապատասխանաբար՝ 26.9%-ը և 36.9%-ը:

Արձանագրվել է, որ 2018 թվականին և 2019 թվականի առաջին կիսամյակում ՊԵԿ պահանջով հարուցված համապատասխանաբար՝ 36,607.1 հազ. դրամի 53 կատարողական վարույթներ և 428.2 հազ. դրամի 3 կատարողական վարույթներ հարկադիր կատարողների որոշումներով ավարտվել են «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենքի 41-րդ հոդվածի 2-ին մասի՝ «Կատարողական վարույթը ավարտելու մասին հարկադիր կատարողը կայացնում է որոշում» հիմքով: Փաստորեն, հարկադիր կատարողները ընդամենը հղում են կատարել որոշում կայացնելու իրենց  վերապահված իրավասությանը, սակայն որոշումներում բացակայում է վարույթը ավարտելու հիմքը, և կայացրած այդ որոշումները հիմնավորված չեն:
Ուսումնասիրվել են ՊԵԿ պահանջով պետական բյուջեի օգտին բռնագանձման ենթակա 10,000.0 հազ. դրամը գերազանցող ավարտված կատարողական վարույթները: Արձանագրվել է, որ երեք դեպքում պարտապան հանդիսացող իրավաբանական անձինք ունեցել են գույք, սակայն հարկադիր կատարողները գույքը հայտնաբերելու ուղղությամբ կատարողական գործողությունները պատշաճ չեն կատարել, ավարտել են վարույթները և պետական բյուջե գումարներ մուտք չեն եղել:

Հաշվեքննությամբ պարզվել է, որ 2019 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ Ծառայության տարբեր բաժինների դեպոզիտային հաշիվներին առկա է չպարզված 185,516.7 հազ. դրամի մնացորդ, որի պահանջատերերը տարիներ շարունակ անհայտ են: Այդ գումարները նպատակահարմար է փոխանցել պետական բյուջե՝ հետագայում պահանջատերերի ի հայտ գալու դեպքում պահանջը պետական բյուջեի միջոցների հաշվին բավարարելու պայմանով:
Հաշվեքննությամբ պարզվել է նաև, որ Երևանի բաժնի դեպոզիտային հաշվին առկա է տարբեր պետական մարմինների պահանջով բռնագանձված 44,533.0 հազ. դրամ, որը Ծառայության կողմից ենթակա է փոխանցման պետական բյուջե»,- այս մասին փոխանցում են հաշվեքննիչ պալատի մամուլի բաժնից:

 Աղբյուր` Panorama.am
Share |
Տեքստում սխալ կամ վրիպակ նկատելու դեպքում, ուղարկեք խմբագրին հաղորդագրություն` նշելով տվյալ սխալը, այնուհետև սեղմելով Ctrl-Enter:

Լրահոս

11:05
«Աերոֆլոտը» սպասարկում է նոր կանոններով
Դիմակներ և հեռավորություն
Աղբյուր` Panorama.am
10:58
Սամվել Բաբայանը՝ Արցախի Ազգային անվտանգության խորհուրդի քարտուղար
«Համագործակցության վերջին հանգրվանին ենք եկել նաև Սամվել Բաբայանի հետ»,-օնլայն ասուլիսում հայտարարեց Արցախի նախագահ Արայիկ...
Աղբյուր` Panorama.am
10:54
Թալիբների հարձակման հետևանքով Աֆղանստանում յոթ ոստիկան է մահացել
Աֆղանստանի ոստիկանության 7 սպաներ սպանվել են երկրի արևմուտքում գտնվող Ֆարահ նահանգի անցակետում «Թալիբան» արմատական գրոհայինների...
Աղբյուր` Panorama.am
10:50
Կորոնավիրուսից մահացել է ռեժիսոր Սամվել Գասպարովը
81 տարեկանում մահացել է խորհրդային ռեժիսոր, սցենարիստ և դերասան Սամվել Գասպարովը։ Այս մասին ֆեյսբուքյան իր էջում գրել  է նրա ընկեր,...
Աղբյուր` Panorama.am
10:48
Մասիս Մայիլյանը վերանշանակվել է
«Րոպեներ անց ես կլինեմ Արտաքին գործերի նախարարությունում։ Իմ հրամանագրով, Մասիս Մայիլյանը նշանակվել է Արցախի Հանրապետության արտաքին...
Աղբյուր` Panorama.am
10:47
ՄԱԿ-ի գրեթե 100 խաղաղապահների մոտ կորոնավիրուս է հայտնաբերվել
Կորոնավիրուսային վարակ է հայտնաբերվել ամբողջ աշխարհում ՄԱԿ-ի 13 գործողություններում տեղակայված 100 000 խաղաղապահներից 96-ի մոտ: Այս մասին գրում...
Աղբյուր` Panorama.am
10:41
Գերմանիայում COVID-19-ի 741 նոր դեպք է հաստատվել
Անցած 24 ժամի ընթացքում Գերմանիայում հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 741 նոր դեպք է հաստատվել, փոխանցում է «Գազետա.ռու»-ն՝...
Աղբյուր` Panorama.am
10:34
Հունիսի 1-ից Թուրքիայում կբացվեն լողափերն ու այգիները
Հունիսի մեկից Թուրքիայում կմեղմացվեն կորոնավիրուսի պատճառով ներդրված սահմանափակող միջոցներից շատերը, այդ թվում ՝ կթույլատրվի միջքաղաքային...
Աղբյուր` Panorama.am
10:33
Moderna-ն նոր պայմանագրեր է կնքում իր պատվաստանյութի համար
Ամերիկյան բիոտեխնոլոգիական Moderna ընկերությունը հինգշաբթի օրը պայմանագիր է կնքել շվեյցարական CordenPharma ընկերության հետ` COVID-19- ի...
Աղբյուր` Panorama.am
10:31
Արցախի ԱԱԾ-ն նոր տնօրեն ունի
Արցախի Հանրապետության ԱԱԾ տնօրեն Սամվել Շահրամանյանն ազատվել է զղաղեցրած պաշտոնից,  նշանակվել ռազմահայրենասիրության, երիտասարադության,...
Աղբյուր` Panorama.am
10:29
Շղթայական ավտովթար օդանավակայանի մոտակայքում
Ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոն մայիսի 29-ին, ժամը 01։13-ին   տեղեկություն է ստացվել, որ «Զվարթնոց» օդանավակայանի...
Աղբյուր` Panorama.am
10:28
Գամղրելիձե. Եթե Հայաստանն իրեն աջակցելու հարց բարձրացնի, համոզված եմ՝ Վրաստանը սիրով կընդունի այն
«Եթե Հայաստանի հիվանդությունների վերահսկման կենտրոնը հարց բարձրացնի  իրենց  աջակցության համար, ապա մեր հիվանդությունների...
Աղբյուր` Panorama.am
10:26
Արցախի նախագահն՝ Ալիևին․ Ուժի լեզվով երբևէ չհամարձակվեք խոսել մեզ հետ
«Արցախում մենք փորձում ենք ստեղծել համերաշխության մթնոլորտ, ինչը մեզ համար շատ կարևոր է»,-այսօր Արցախում նոր նշանակումների մասին...
Աղբյուր` Panorama.am
10:22
Ռուբեն Հայրապետյանի փաստաբան. Դատարանի որոշումը հերթական գործի հիմնովին ջախջախումն է
ԱԺ նախկին պատգամավոր, ՀՖՖ նախկին նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանի փաստաբան Ամրամ Մակինյանը տեղեկացրել է, որ  դատարանը չի հաստատել իր...
Աղբյուր` Panorama.am
10:21
«Հրապարակ». Ինչ է խոստացել Ռուբեն Ռուբինյանը Փաշինյանին
«Հրապարակ» թերթը գրում է. «ԱԺ արտաքին կապերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը պատասխանատվություն է ստանձնել ՍԴ...
Աղբյուր` Panorama.am
10:20
«Փաստ». Սորոսականները «աչք ունեն» հատկապես մեծ կարևորություն ունեցող երկրներում դեսպանների պաշտոնների վրա
«Փաստ» թերթը գրում է. «Առիթ ունեցել ենք անդրադառնալու այն թեմային, որ առաջիկայում որոշակի փոփոխություններ են սպասվում...
Աղբյուր` Panorama.am
10:16
«Ժողովուրդ». Ովքեր են ընդգրկված «Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտ» հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նոր կազմում
«Ժողովուրդ» թերթը գրում է. ««Ժողովուրդ» օրաթերթի տեղեկությունների համաձայն՝ ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հաստատել է...
Աղբյուր` Panorama.am
10:14
«Հրապարակ». Հնարավոր է՝ Էդվարդ Նալբանդյանի հետ զրույցով ավարտվի հանձնաժողովի աշխատանքը
 «Հրապարակ» թերթը գրում է. «Ապրիլյան քննիչ հանձնաժողովն այսօր տեսակապով կլսի նախկին արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանին,...
Աղբյուր` Panorama.am
10:12
«Փաստ». Առաջիկայում նախատեսվում է շրջակա միջավայրի նախարարությունում ներկառուցվածքային փոփոխություններ իրականացնել
«Փաստ» թերթը գրում է. ««Փաստ» թերթի տեղեկություններով, պետական ապարատում շարունակվում են ներքին...
Աղբյուր` Panorama.am
10:08
«Ժողովուրդ». Ինչ աղմուկ է հասունանում ռազմական ոստիկանությունում
«Ժողովուրդ» թերթը գրում է. «Լուրեր են պտտվում, որ Ռազմական ոստիկանությունում մեծ աղմուկ է հասունանում: Բանն այն է, որ Ռազմական...
Աղբյուր` Panorama.am
10:06
Հրապարակ. Իրենց առաջնեկին են սպասում «Իմ քայլի» երկու պատգամավոր կանայք
«Հրապարակ» թերթը գրում է. «Իշխանական տիկնայք լծվել են ազգը բազմացնելու գործին։ Իրենց առաջնեկին են սպասում «Իմ...
Աղբյուր` Panorama.am
10:02
«Փաստ». Մարզերում կենտրոնական իշխանության կողմից տրվող ցուցումները ոչ ամբողջությամբ են կիրառվում, կամ կատարվում են իմիջիայլոց
«Փաստ» թերթը գրում է. «ՀՀ-ում արտակարգ դրությունը շարունակվում է, չնայած այն հանգամանքին, որ պարետատան կողմից հիմնական...
Աղբյուր` Panorama.am
09:59
«Ժողովուրդ». Քննարկման մասնակիցները այնքան էլ ոգևորված չեն եղել Փաստահավաք խմբի ձևավորման հարցով
«Ժողովուրդ» թերթը գրում է․ «Ինչպես հայտնի է, ՀՀարդարադատության նախարարությունն իրավական ակտերի հրապարակման միասնական կայքում...
Աղբյուր` Panorama.am
09:56
«Հրապարակ». Արդեն հասկանալի է, թե ինչու է իշխանությունը տեռոր սկսել համայնքապետերի դեմ
«Հրապարակ» թերթը գրում է. «Խորհրդարանը միաձայն ընդունեց համայնքներում համամասնական ընտրակարգով ընտրություններն անցկացնելու...
Աղբյուր` Panorama.am
09:33
Գերմանացիները մտադիր են զանգվածային ցույցեր կազմակերպել
Բեռլինի ոստիկանությունը հայտնել է բնակիչների պլանների մասին, որոնք նախատեսում են անցկացնել զանգվածային ցույցեր երկրում կորոնավիրուսի պատճառով...
Աղբյուր` Panorama.am
09:21
Իտալիայի սպորտի նախարարությունը թույլ է տվել վերսկսել ֆուտբոլի առաջնությունը
Իտալիայի սպորտի նախարարությունը համաձայնություն է տվել երկրում վերսկսել ֆուտբոլի առաջնությունը, բայց դեռ հայտնի չէ  առաջիկա...
Աղբյուր` Panorama.am
09:11
Բելգիայում խուլերի համար թափանցիկ դիմակներ են կարում
Բելգիական Brochage Renaitre ընկերությունը գրեթե 50 տարի զբաղվել է գրքեր և կատալոգներ կազմելով։  Եվրանյուզի հաղորդմամբ, այսօր ընկերության...
Աղբյուր` Panorama.am
09:00
ԱՀԿ-ն հայտնել է, թե ինչից է կախված համաճարակի զարգացումը
Լավ եղանակային պայմաններում և սահմանափակումների վերացումից հետո COVID-19-ի համաճարակի հետագա զարգացումը կախված է մարդկանց պատասխանատու...
Աղբյուր` Panorama.am
20:30
Մայիսի 28-ի դրությամբ Գեղարքունիքի մարզում հաստատվել է կորոնավիրուսի ընդհանուր 470 դեպք.մարզպետ
 Մայիսի 28-ի դրությամբ Գեղարքունիքի մարզում հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության ընդհանուր 470 դեպք, որոնցից 241-ն` առողջացած, 7-ը`...
Աղբյուր` Panorama.am
20:24
Մարի Իզմիրլյանի անվան մանկատան՝ ջերմող դայակի կորոնավիրուսի թեստի պատասխանը դրական է
Մարի Իզմիրլյանի անվան մանկատան այն դայակի թեստի պատասխանը, որի մոտ առաջինն էին կորանվիրուս կասկածել ջերմության պատճառով,  դրական է ստացվել։...
Աղբյուր` Panorama.am

Տեսանյութեր

Ծեծկռտուք ԱԺ-ում. Սասուն Միքայելյանը հարվածեց Էդմոն Մարուքյանին
13:01 08/05/2020

Ծեծկռտուք ԱԺ-ում. Սասուն Միքայելյանը հարվածեց Էդմոն Մարուքյանին

Հետևեք մեզ և ծանոթացեք թարմ լուրերին!

Ամենից շատ կարդացված նյութեր

{"core.blocks.header.spell_message1":"\u0546\u0577\u057e\u0561\u056e \u057d\u056d\u0561\u056c\u0568` ","core.blocks.header.spell_message2":"\u0548\u0582\u0572\u0561\u0580\u056f\u0565\u055e\u056c \u0570\u0561\u0572\u0578\u0580\u0564\u0561\u0563\u0580\u0578\u0582\u0569\u0575\u0578\u0582\u0576 \u057d\u056d\u0561\u056c\u056b \u0574\u0561\u057d\u056b\u0576:"}