Իրավունք 20:02 09/04/2020 Հայաստան

2018 թ.-ին Ճանապարհային ոստիկանության պահանջով ԴԱՀԿ-ն հարուցել է 694 518 կատարողական վարույթներ

Դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության  ֆինանսատնտեսական գործունեություն հաշվեքննության արդյունքների վերաբերյալ,ՀՀ հաշվեքննիչ պալատը տեղեկություն է հրապարակել:Համաձայն որի ՝ 

«Արձանագրվել է, որ Ծառայության դեբիտորական պարտքը 2019 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ կազմել է 7,149.4 հազ. դրամ, որից 1,589.8 հազ. դրամի չորս իրավաբանական անձանց այդ դեբիտորական պարտքերը հաշվեքննության ընդգրկող ժամանակաշրջան են փոխանցվել նախորդ տարիներից և Ծառայությունը միջոցներ չի ձեռնարկել այդ պարտքերը մարելու համար:
Ծառայությունը 2017 թվականի տարեվերջին ունեցել է A4 ֆորմատի թղթի 17355 տուփ մնացորդ: Սակայն, չնայած թղթի զգալի մնացորդի առկայությանը, Ծառայությունը 2018 թվականին մատակարար կազմակերպությունից պայմանագրերով գնել է ևս 81,398.3 հազ. դրամի 53663 տուփ թուղթ: Արդյունքում 2019 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ Ծառայության պահեստում թղթի մնացորդը ավելացել ու կազմել է 28071 տուփ թուղթ, որը շուրջ երկու անգամ գերազանցում է 2019 թվականի  2-րդ կիսամյակի պահանջարկը, և այն անհրաժեշտ է հաշվի առնել թղթի հետագա գնումների պլանավորման ընթացքում: Ընդ որում, թղթի մատակարարման ուշացումների համար Ծառայությունը չի հաշվարկել և մատակարարից չի գանձել 1,117.4 հազ. դրամի ուշացման օրերի տույժ:

Ծառայությունը կազմակերպության հետ մեկ անձից գնման եղանակով կնքել է ծառայությունների մատուցման պայմանագիր, որով նախատեսվել էր 2018 թվականի մայիսի 4-ին և 5-ին կազմակերպել հյուրասիրություն և տոնական միջոցառումներ: Հաշվեքննությամբ պարզվել է, որ նախատեսված տոնական միջոցառումների և հյուրասիրության կազմակերպման գնումը պետք է իրականացվեր մրցութային եղանակով, իսկ կանխավճարը Ծառայության կողմից տրամադրվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 35-րդ հոդվածի պահանջի խախտումով՝ առանց կանխավճարի ապահովուման: Կնքված պայմանագրի և համաձայնագրի տեխնիկական բնութագրերում բացակայում են տվյալներ ֆիլմի պատրաստման արժեքի և տևողության, բեյջերի ու պաստառների գնի և քանակի, ինչպես նաև հանդիսավոր միջոցառման կազմակերպման արժեքի վերաբերյալ, և հնարավոր չէ գնահատել գնման ծախսային արդյունավետությունը ու 12,105.9 հազ. դրամ ծախսի հիմնավորվածությունը:

2018 թվականին Ճանապարհային ոստիկանության պահանջով Ծառայությունը հարուցել է 694518 կատարողական վարույթներ՝ 6,139,447.5 հազ. դրամ բռնագանձման ենթակա գումարով: Այդ վարույթներով առ հաշվեքննության պահը բռնագանձվել է գումարի 28.9%-ը: 2019 թվականի առաջին կիսամյակում հարուցվել է 271706 կատարողական վարույթներ՝ 2,635,810.4 հազ. դրամ բռնագանձման ենթակա գումարով, բռնագանձվել է գումարի 37.3%-ը:
2018 թվականին և 2019 թվականի առաջին կիսամյակում հարուցված վարույթների շուրջ կեսը, համապատասխնաբար՝ 48.8%-ը և 53.9%-ը ավարտվել են պարտապանների գույք կամ եկամուտ չունենալու հիմքով: Այդ հիմքով ավարտված կատարողական վարույթները 2018 թվականին հարուցվել են 102219 ֆիզիկական անձանց նկատմամբ:

Հաշվեքննությամբ  պարզվել է, որ այդ անձանցից 114 անձանց նկատմամբ 2018 թվականի ընթացքում հարուցվել և օրենքի այդ հիմքով ավարտվել է 100-ից ավելի կատարողական վարույթներ: Փաստորեն, այդ անձինք, չունենալով գույք կամ եկամուտ, փաստացի շահագործել են ավտոմեքենա և կատարել են բազմաթիվ խախտումներ, որի համար նրանց նկատմամբ 2018 թվականին հարուցվել և ավարտվել են 158,735.8 հազ. դրամ բռնագանձման ենթակա գումարով 19275 վարույթներ:

Առանձին դեպքերում իրավաբանական անձանց պատկանող ավտոմեքենաների վրա արձանագրված բազմաթիվ խախտումների համար նշանակվել են տուգանքներ գույք կամ եկամուտ չունեցող ֆիզիկական անձանց նկատմամբ: Այսպես, 2018 թվականին և 2019 թվականի առաջին կիսամյակում տաքսի ծառայություն մատուցող կազմակերպությանը պատկանող ավտոմեքենաներով խախտումների համար 2753 վարչական ակտերով նշանակված 21,447.0 հազ. դրամի տուգանքները արձանագրվել են երեք ֆիզիկական անձի նկատմամբ, մեկ այլ կազմակերպությանը պատկանող  ավտոմեքենաների 339 վարչական ակտերով 2,037.0 հազ. դրամի տուգանքները արձանագրվել են գույք կամ եկամուտ չունեցող մեկ ֆիզիկական անձի նկատմամբ:

Բացի այդ, մեկ ֆիզիկական անձի նկատմամբ հարուցված 8,739.3 հազ. դրամի 1100 կատարողական վարույթներ ավարտվել են գույք կամ եկամուտ չունենալու հիմքով այն դեպքում, երբ, ըստ Ճանապարհային ոստիկանության կողմից ներկայացված տեղեկանքների, այդ ֆիզիկական անձը ունեցել է սեփականության իրավունքով իրեն պատկանող 11 ավտոմեքենա, որոնցից ոչ մեկի վրա հարկադիր կատարողները բռնագանձում չեն տարածել:
Պարզվել է նաև, որ 2018 թվականին հարուցված և գույք կամ եկամուտ չունենալու հիմքով ավարտված 64,006.0 հազ. դրամ բռնագանձման ենթակա գումարով 7205 վարույթներով 100-ից ավելի խախտում կատարած 34 պարտապան ֆիզիկական անձինք ևս ունեցել են մեկ կամ ավելի սեփականության իրավունքով իրենց պատկանող ավտոմեքենաներ, սակայն հարկադիր կատարողները պարտապանների ավտոմեքենաների վրա բռնագանձում չեն տարածել:
2018 թվականին Պետական եկամուտների կոմիտեի պահանջով Ծառայությունը հարուցել է 72185 կատարողական վարույթներ՝ 7,849,259.5 հազ. դրամ, 2019 թվականի առաջին կիսամյակում՝ 23451 կատարողական վարույթներ՝ 9,709,452.3 հազ. դրամ բռնագանձման ենթակա գումարներով: Հարուցված վարույթներով այդ ժամանակահատվածներում բռնագանձվել է բռնագանձման ենթակա գումարի համապատասխանաբար՝ 26.9%-ը և 36.9%-ը:

Արձանագրվել է, որ 2018 թվականին և 2019 թվականի առաջին կիսամյակում ՊԵԿ պահանջով հարուցված համապատասխանաբար՝ 36,607.1 հազ. դրամի 53 կատարողական վարույթներ և 428.2 հազ. դրամի 3 կատարողական վարույթներ հարկադիր կատարողների որոշումներով ավարտվել են «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենքի 41-րդ հոդվածի 2-ին մասի՝ «Կատարողական վարույթը ավարտելու մասին հարկադիր կատարողը կայացնում է որոշում» հիմքով: Փաստորեն, հարկադիր կատարողները ընդամենը հղում են կատարել որոշում կայացնելու իրենց  վերապահված իրավասությանը, սակայն որոշումներում բացակայում է վարույթը ավարտելու հիմքը, և կայացրած այդ որոշումները հիմնավորված չեն:
Ուսումնասիրվել են ՊԵԿ պահանջով պետական բյուջեի օգտին բռնագանձման ենթակա 10,000.0 հազ. դրամը գերազանցող ավարտված կատարողական վարույթները: Արձանագրվել է, որ երեք դեպքում պարտապան հանդիսացող իրավաբանական անձինք ունեցել են գույք, սակայն հարկադիր կատարողները գույքը հայտնաբերելու ուղղությամբ կատարողական գործողությունները պատշաճ չեն կատարել, ավարտել են վարույթները և պետական բյուջե գումարներ մուտք չեն եղել:

Հաշվեքննությամբ պարզվել է, որ 2019 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ Ծառայության տարբեր բաժինների դեպոզիտային հաշիվներին առկա է չպարզված 185,516.7 հազ. դրամի մնացորդ, որի պահանջատերերը տարիներ շարունակ անհայտ են: Այդ գումարները նպատակահարմար է փոխանցել պետական բյուջե՝ հետագայում պահանջատերերի ի հայտ գալու դեպքում պահանջը պետական բյուջեի միջոցների հաշվին բավարարելու պայմանով:
Հաշվեքննությամբ պարզվել է նաև, որ Երևանի բաժնի դեպոզիտային հաշվին առկա է տարբեր պետական մարմինների պահանջով բռնագանձված 44,533.0 հազ. դրամ, որը Ծառայության կողմից ենթակա է փոխանցման պետական բյուջե»,- այս մասին փոխանցում են հաշվեքննիչ պալատի մամուլի բաժնից:

 Աղբյուր` Panorama.am
Share |
Տեքստում սխալ կամ վրիպակ նկատելու դեպքում, ուղարկեք խմբագրին հաղորդագրություն` նշելով տվյալ սխալը, այնուհետև սեղմելով Ctrl-Enter:

Լրահոս

21:01
Անցած գիշերվա նման ցուրտ գիշեր վերջին անգամ եղել է երեք տարի առաջ
Անցած գիշերվա նման ցուրտ գիշեր վերջին անգամ եղել է երեք տարի առաջ։ Այս մասին տեղեկացնում է Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնը։...
Աղբյուր` Panorama.am
20:25
9 կազմակերպություն ՀՖՖ-ին կոչ է արել անցկացնել արտահերթ ժողով
ՀՖՖ-ն պաշտոնական հայտարարություն է տարածել, որում մասնավորապես ասվում է․ «2020 թ. դեկտեմբերի 30-ին՝ աշխատանքային օրվա ավարտից քիչ...
Աղբյուր` Panorama.am
20:20
Ադրբեջանում քրեական գործ է հարուցվել երկու գերեվարված լիբանանահայերի դեմ
Ադրբեջանում քրեական գործ է հարուցվել Արցախից գերեվարված երկու լիբանանահայերի դեմ: Ադրբեջանական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ՝ Հակոբ Աբրահամովիչ...
Աղբյուր` Panorama.am
20:11
ՀՀ ԶՈՒ ԳՇ պետն ընդունել է ԱՄՆ դեսպանին
ՀՀ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ, գեներալ-գնդապետ Օնիկ Գասպարյանը հունվարի 21-ին ընդունել է Հայաստանի Հանրապետությունում Ամերիկայի Միացյալ...
Աղբյուր` Panorama.am
20:06
Պատգամավորի հետ միջադեպից հետո ԱԺ–ում որոշել են «պատժել» լրագրողին. խմբագիրները դատապարտում են
Հայաստանի ժուռնալիստների միությունը հարցում է ուղարկել Ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարին՝ պահանջելով Տեղեկատվության ազատության մասին օրենքի...
Աղբյուր` Panorama.am
19:59
Ես տեսել եմ խեղումների, խոշտանգումների և սպանությունների տեսանյութեր,այնտեղ հայերի գլխատումներ են իրականացվում․Քերոլայն Քոքս
Հունվարի 19-ին Մեծ Բրիտանիայի Լորդերի պալատում բանավոր հարցեր են հնչել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության վերաբերյալ, որտեղ լորդերը հանդես են...
Աղբյուր` Panorama.am
19:58
Արցախի խորհրդարանը հավանություն է տվել նոր նախարարության ստեղծման օրինագծին
Արցախի խորհրդարանը հունվարի 22-ին քվեարկել և ընդունել է օրենք համաձայն որի Արցախի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը և...
Աղբյուր` Panorama.am
19:55
Արման Ծառուկյանի մենամարտն Աբու Դաբիում չեղարկվել է
Խառը մենամարտերի UFC-ում հանդես եկող ռուսաստանցի մարտիկ Արման Ծառուկյանի մենամարտը Գերմանիան ներկայացնող Նասրատ Հակպարաստի հետ չեղարկվել է։ Այս...
Աղբյուր` Panorama.am
19:43
Մեկնարկվել է «Կամուրջ ֆինանսավորման» ծրագիրը
Զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամը տեղեկացնում է, որ մեկնարկվել է «Կամուրջ ֆինանսավորման» ծրագիրը։   «ՀՀ...
Աղբյուր` Panorama.am
19:34
ԱԺ ուսապարկերը ԲԴԽ անդամ ընտրեցին գոմ ունեցող առաջին գիտնականին․ Ռ․ Մելիքյան
Իրավապաշտպան Ռուբեն Մելիքյանը ֆեյսբուքյան իր էջում անդրադառնալով այսօր ԱԺ-ում տեղի ունեցած ԲԴԽ անդամների ընտրությանը, գրել է․ «ԱԺ...
Աղբյուր` Panorama.am
19:32
Արարատ Միրզոյանը՝ գործակալ լինելու լուրերի մասին.«Ես արդեն խոսել եմ»
ԱԺ ԲԴԽ անդամների  քվեարկությունից հետո   ԱԺ նախագահ Արարատ Միրզոյանից  լրագրողները հետաքրքրվեցին, թե հնչել է մեղադրանք, որ...
Աղբյուր` Panorama.am
19:24
Օդերևութաբանական կայանների անվտանգության ապահովման համար տրամադրվել են վեբ տեսախցիկներ
Այսօր Շրջակա միջավայրի նախարարի մոտ տեղի է ունեցել  ՀՀ ՇՄՆ «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի և ՄԱԿ-ի...
Աղբյուր` Panorama.am
19:15
Ճապոնիայի կառավարությունը Տոկիոյում կանցկացնի ամառային օլիմպիական խաղեր
Ճապոնիայի կառավարությունը անկախ համավարակի դեմ պատվաստանյութերի առկայությունից կամ բացակայությունից  կշարունակի նախապատրաստվել և...
Աղբյուր` Panorama.am
19:04
«ՖԻՆՔԱ» Ընկերության նկատմամբ կիրառվել է 500.000 ՀՀ դրամ չափով տուգանք․ ԿԲ
Համաձայն ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից իրականացված վերահսկողական միջոցառման և «ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ (այսուհետ՝ Ընկերություն) կողմից...
Աղբյուր` Panorama.am
19:01
Գագիկ Ջհանգիրյանն ու Դավիթ Խաչատուրյանն ընտրվել են ԲԴԽ անդամեր
ԱԺ-ն ընտրեց ԲԴԽ անդամներ. «Իմ քայլը» խմբակցության կողմից այդ  պաշտոնում առաջադրված երկու թեկնածուներն էլ ընտրվեցին: Խոսելով...
Աղբյուր` Panorama.am
18:52
Տեղահանված արցախցիները Հայաստանում բուժծառայություններից օգտվում են անվճար
Մասնագիտական խորհրդատվությունից ու դեղերից մինչև բարդ վիրահատություններ՝ տեղահանված արցախցիները Հայաստանում բուժծառայություններից օգտվում են...
Աղբյուր` Panorama.am
18:45
Անկարայում բացվել է ԱԹՍ-ների սերիական արտադրության նոր գործարան
Թուրքական Lapis Havacılık ռազմարդյունաբերական ընկերությունը Անկարայում բացել է անօդաչու թռչող սարքերի սերիական արտադրության (ԱԹՍ) գործարան։ Այս...
Աղբյուր` Panorama.am
18:39
Ժամը 16։30-ից Ստեփանծմինդա-Լարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր ավտոմեքենաների համար․ ռուսական կողմում կան կուտակված բեռնատար ավտոմեքենաներ
Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ ՀՀ տարածքում կան փակ ավտոճանապարհներ։ Փակ են Արագածոտնի մարզում «Ամբերդ»...
Աղբյուր` Panorama.am
18:33
Ենթադրյալ վերադարձի դեպքում Շուշիի բնակչությունը պետք է 90 տոկոսով դառնար ադրբեջանական. Ռուբինյան
«Փաշինյանի ելույթն ամբողջովին խեղաթյուրվել է և խեղաթյուրված է ներկայացվել և՛ մամուլում, և՛ տարբեր ընդդիմադիր քաղաքական գործիչների...
Աղբյուր` Panorama.am
18:24
Սյունիքը լրջորեն վտանգված է, ահազանգում են փորձագետները
Սյունիքը վտանգված է, ահազանգում են փորձագետները։ Արցախի տարածքի 75%-ի կորուստը, խոցելի դարձած ՀՀ պետական սահմանները, թշնամու վերահսկողության տակ...
Աղբյուր` Panorama.am
18:09
Ինչո՞ւ է թանկացել շաքարավազը
ՏՄՊՊՀ-ն ներկայացրել է շաքարավազի գների բարձրացման պատճառները
Աղբյուր` Panorama.am
18:04
Յիրիկյանը պատգամավորին պատասխանել է, թե ինչու է Վարդենիսում վատացել կապի որակը
ԱԺ պատգամավոր Թագուհի Թովմասյանը Վարդենիսում և հարակից համայնքներում կապի հետ կապված խնդիրների վերաբերյալ գրություն էր ուղարկել «ՄՏՍ...
Աղբյուր` Panorama.am
17:56
Սիրային կապը չխզած տղամարդուց փող շորթած անձինք ձերբակալվել են
Ոստիկանության Տավուշի մարզային վարչությունում ստացված օպերատիվ տեղեկությունների հիման վրա հիշյալ վարչության ու ՔՈԳՎ կոռուպցիոն և տնտեսական...
Աղբյուր` Panorama.am
17:50
Զոհրաբյան. Իսկ երկու տարի առաջ Փաշինյանը Շուշին համարում էր հայոց արժանապատվության միջնաբերդ
ԲՀԿ-ական պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը գրում է. «Իսկ ընդամենը երկու տարի առաջ Նիկոլ Փաշինյանը Շուշին համարում էր ոչ թե ադրբեջանական...
Աղբյուր` Panorama.am
17:48
ՆԱՏՕ-ն Ռուսաստանին կոչ է անում դադարեցնել Հարավային Օսիայի և Աբխազիայի ճանաչումը
ՆԱՏՕ-ն շարունակում է կոչ անել Ռուսաստանին դադարեցնել Հարավային Օսիայի և Աբխազիայի ճանաչումը: «ՌԻԱ նովոստի»-ի փոխանցմամբ, այդ մասին...
Աղբյուր` Panorama.am
17:45
Փաշինյանի կնոջ և դուստրերի հարցով Փոստանջյանը դիմել է Ռուսաստանի ԱԴԾ տնօրենին ու ՆԳ նախարարին
Փաստաբան, «Երկիր ծիրանի» կուսակցության նախագահ Զարուհի Փոստանջյանը դիմել է Ռուսաստանի Անվտանգության դաշնային ծառայության տնօրեն...
Աղբյուր` Panorama.am
17:22
ՊՆ. ՏՏ մրցույթին կարող են մասնակցել ձմեռային զորակոչին ենթակա զորակոչիկները
Պաշտպանության նախարարությունը՝ «Հայտեք» կիբեռանվտանգության կենտրոնի հետ համատեղ, զինված ուժերի կարիքների համար տեղեկատվական...
Աղբյուր` Panorama.am
17:18
«Սորոսի» հիմնադրամում եք աշխատել, որը գործել է ՀՀ-ի դեմ. պատգամավորը՝ ԲԴԽ անդամի թեկնածուին
«Պարո՛ն Խաչատուրյան, Ձեր եղբայրը ՀՔԾ ղեկավարն է. այսօր մեծ թվով քրեական գործերի քննություններ են ընթանում, որոնք դատարանում հաճախ ունենում...
Աղբյուր` Panorama.am
17:16
«Ռոսատոմ». 2021 թվականը Հայկական ԱԷԿ-ի աշխատանքի համար որոշիչ կլինի
2021 թվականը Հայկական ԱԷԿ-ի  և ընդհանրապես Հայաստանի ատոմային էներգետիկայի զարգացման համար որոշիչ է լինելու։ Այս և ռազմավարական...
Աղբյուր` Panorama.am

Տեսանյութեր

Երևանում շները հոշոտել են ոչխարներին
11:25 22/01/2021

Երևանում շները հոշոտել են ոչխարներին

Հետևեք մեզ և ծանոթացեք թարմ լուրերին!

Ամենից շատ կարդացված նյութեր

{"core.blocks.header.spell_message1":"\u0546\u0577\u057e\u0561\u056e \u057d\u056d\u0561\u056c\u0568` ","core.blocks.header.spell_message2":"\u0548\u0582\u0572\u0561\u0580\u056f\u0565\u055e\u056c \u0570\u0561\u0572\u0578\u0580\u0564\u0561\u0563\u0580\u0578\u0582\u0569\u0575\u0578\u0582\u0576 \u057d\u056d\u0561\u056c\u056b \u0574\u0561\u057d\u056b\u0576:"}