Իրավունք 11:25 27/04/2020 Հայաստան

Ս. Գրիգորյան . Գույքի ոչ իրավաչափ էքսպրոպրիացիա թե՞ օրինական բռնագանձում

«Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին» օրենքի ընդունման, դրա խնդրահարույց կարգավորումների մասին հարցազրույց GPARTNERS իրավաբանական գրասենյակի ղեկավար Սարգիս Գրիգորյանի հետ։

Հարց-Ինչպես գիտենք, սույն թվականի ապրիլի 14-ին Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովն ընդունեց «Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին» և կից ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթը: Ի՞նչ նպատակներ է իրականում հետապնդում նշված օրենքի ընդունումն ըստ Ձեզ:

Պատասխան-Ըստ պաշտոնական դիրքորոշման՝ այս Օրենքի ընդունման արդյունքում ակնկալվում է ներդնել ապօրինի ծագում ունեցող գույքը տնտեսական շրջանառությունից հանելու օրենսդրական գործիքակազմը։ Ենթադրվում է, որ նախատեսված իրավական մեխանիզմը թույլ է տալու բռնագանձել գույքը, որի ձեռքբերումը չի հիմնավորվում օրինական եկամտի աղբյուրներով: Ենթադրվում է նաև, որ այս Օրենքը պետք է նպատակ հետապնդի որդեգրելու միջազգային պայմանագրերով և միջազգային կառույցների խորհրդատվական բնույթի փաստաթղթերով առաջարկվող լավագույն չափանիշները հանցավոր ակտիվների շրջանառության դեմ պայքարի ոլորտում: Սակայն, ուսումնասիրելով Օրենքը՝ հասկանում ենք, որ սրանք զուտ ենթադրություններ են: Ակնհայտ է, որ նման օրենքը կարող է չարաշահումների տեղիք տալ, և որպես գործիք ծառայել օրվա իշխանություններին ոչ հաճո անձանց դեմ՝ հատկապես հաշվի առնելով Օրենքում անձի համար նախատեսված պաշտպանության միջոցների, երաշխիքների իսպառ բացակայությունը:

Հարց-Արդյո՞ք Օրենքն իսկապես արտացոլում է այլ երկրների փորձը և համահունչ է միջազգային սկզբունքների հետ:

Պատասխան-Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման ինստիտուտի վերաբերյալ միջազգային լավագույն փորձը համակարգելու նպատակով Համաշխարհային բանկի նախաձեռնությամբ 2009 թվականին մշակվել է համապարփակ ուղեցույց, որտեղ ամրագրված են այս ինստիտուտի հիմնական սկզբունքները, մոտեցումները, ուշադրության արժանի այլ իրավակարգավորումներ: Նշված ինսստիտուտի ներդրումը պայմանավորված է նաև մի շարք միջազգային իրավական փատաթղթերով («Թմրամիջոցների և հոգեներգործուն նյութերի ապօրինի շրջանառության դեմ այքարի մասին» ՄԱԿ-ի 1988թ. կոնվենցիա (Վիեննայի կոնվենցիա), Հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտների լվացման, հետախուզման, առգրավման և բռնագրավման մասին» Եվրախորհրդի 1990թ. կոնվենցիա (Ստրասբուրգի կոնվենցիա), «Ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՄԱԿ-ի 1999թ. կոնվենցիա (Նյու-Յորքի կոնվենցիա), «Անդրազգային կազմակերպված հանցավորության դեմ» ՄԱԿ-ի 2000թ. կոնվենցիա (Պալերմոյի կոնվենցիա), «Հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտների լվացման, հետախուզման, առգրավման ու բռնագրավման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» Եվրախորհրդի 2005թ. կոնվենցիա (Վարշավայի կոնվենցիա) և այլն):

Սակայն, ուսումնասիրելով վերոնշյալ ուղեցույցը, դատական պրակտիկան, ՄԻԵԴ-ի մեկնաբանությունները՝ պարզ է դառնում, որ այս Օրենքն առնվազն չի արտացոլում միջազգային լավագույն փորձը, և դրանում տեղ գտած մի շարք կարգավորումներ չափազանց խնդրահարույց են: Գույքի բռնագանձման՝ քրեական և քաղաքացիական վարույթների տարանջատման գաղափարն, իհարկե, նոր չէ միջազգային պրակտիկայում, այն լայն կիրառում ունի և չի հակասում միջազգային սկզբունքներին։ Սակայն, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ քրեական վարույթի շրջանակներում անձի պաշտպանության մեխանիզմներն առավել լայն դրսևորում են ստանում՝ անհրաժեշտ է անձին տրամադրել բավարար երաշխիքներ նաև քաղաքացիական վարույթի շրջանակներում: Հակառակ պարագայում ստացվում է, որ պետության կողմից նման այս վարույթների բաժանումն արվել ի վնաս քաղաքացու: Ստացվում է, որ գույքի բռնագանձումը քաղաքացիական վարույթի միջոցով ընդամենը նպատակ է հետապնդում հեշտացնելու պետության գործը, և առավել հեշտ ճանապարհով հասնելու գույքի բռնագանձմանը:

Հարց-Ի՞նչ խնդրահարույց կարգավորումներ կարող եք վկայակոչել, որոնք առկա են օրենքում:

Պատասխան-Օրենքով սահմանվում է, որ գույքի բռնագանձման վարույթի շրջանակներում առկա է նախնական փուլ, որն անվանվել է ուսումնասիրություն: Այս փուլում վարույթ իրականացնողն, ըստ էության, իրականացնում է ֆինանսական հետաքննություն: Սակայն, ի տարբերություն քրեական վարույթի, որի շրջանակներում անձն ունի պաշտպանության միջոցներից օգտվելու հնարավորություն և առնվազն իր հանդեպ տեղի ունեցող գործողությունների մասին տեղեկացված լինելու հնարավորություն, գույքի քաղաքացիական բռնագանձման վարույթի շրջանակներում անձն առհասարակ տեղեկացված չէ, որ վերջինիս նկատմամբ իրականացվում է ուսումնասիրություն: Ընդ որում, չափազանց խնդրահարույց է այստեղ այն, որ ուսումնասիրության ժամկետը չափազանց երկար կարող է լինել: Ուսումնասիրությունը կարող է տևել մի քանի տարի, և այդ ողջ ընթացքում անձը նույնիսկ չիմանա, որ իր եկամուտներն ուսումնասիրության առարկա են:

Բացի այդ, համաձայն Օրենքի կարգավորումների՝ ապօրինի գույքն ուղղվում է պետական բյուջե, իսկ եթե առկա են անձինք, որոնց իրավունքները խախտվել են ապօրինի գույքի ձեռքբերմամբ, և որոնք ունեն իրավունքներ համապատասխան գույքի նկատմամբ, ապա գույքը վերադարձվում է այդ անձանց։ Արդյունքում, ստացվում է, որ գույքը պետական բյուջե ուղղվելուց հետո հասկանալի չէ, թե ինչպես և ում կողմից այն պետք է կառավարվի։ Գողացված գույքերը ժողովրդին վերադարձնելու սոուսի տակ պետությունը, փաստորեն, հրամցնում է մի օրենք, որով որոշակի և հստակ կերպով նույնիսկ նախատեսված չէ վերադարձված գույքի ճակատագիրը: Իսկ ինչպես ցույց է տվել փորձը, պետությունը գույք վերադարձնելու հետո հաճախ չի կարողանում օպտիմալ կերպով կառավարել այդ գույքը, ինչն էլ հանգեցնում է մի շարք բացասական հետևանքների /աշխատատեղերի նվազում, ներդրողների իրավունքների խախտումներ և այլն/:

Հարց-Գույքի նվազագույն չափն ուսումնասիրելով՝ ի՞նչ եք կարծում, արդյո՞ք այն ողջամիտ է ընտրված, թե ոչ:

Պատասխան-Միանշանակ, ոչ: Նախևառաջ, հարկ է նշել, որ գույքի նվազագույն չափի ընտրությունը պետք է լինի հիմնավորված: Այսինքն՝ պետք հստակ պատճառաբանում լինի առ այն, թե ինչու է ընտրվել հենց այդ սահմանաչափը: Տվյալ պարագայում, որպես գույքի շուկայական արժեք սահմավել է 50 մլն ՀՀ դրամը: Այս իրավակարգավորումից ակնհայտ է, որ թիրախ են ոչ թե խոշոր կոռուպիոներները, այլև ցանկացած քաղաքացի: Բացի այդ, նման կարգավորումը նաև արդարացված չէ պետական շահերի պաշտպանության տեսանկյունից: Գույքի բռնագանձման վարույթն իրենից ենթադրում է մեծ ռեսուրսների օգտագործում, և եթե, այսպես ասած, հետ բերվող գույքի արժեքը ցածր լինի, հնարավոր են իրավիճակներ, երբ օգտագործված ռեսուրսներն ավելի մեծ լինեն, քան հետ ստացվածը:

Հարց-Իսկ ի՞նչ է սպասվում այն անձանց, որոնք որպես սեփականություն ձեռք են բերել ենթադրյալ ապօրինի գույքը օրենքը խախտողից կամ էլ ունեն այլ իրավունքներ այդ գույքի նկատմամբ, սակայն չեն իմացել դրա ապօրինի լինելու մասին:

Պատասխան-Օրենքի համաձայն՝ երրորդ անձի կողմից ձեռք բերված ապօրինի ծագում ունեցող գույքը ենթակա չէ բռնագանձման, եթե վերջինս ապացուցում է, որ գույքը ձեռք բերելու պահին չգիտեր և ողջամտորեն չէր կարող իմանալ գույքի՝ ապօրինի ծագում ունենալու մասին, և գույքի դիմաց հատուցումն իրականացվել է օրինական եկամուտների օգտագործմամբ:

Խնդրահարույցն այստեղ այն է, որ ապօրինի ծագման մասին չիմանալու և իմանալու ողջամիտ հնարավորության բացակայության փաստի ապացուցման բեռ անձի վրա չի կարող դրվել այն պատճառով, որ անձի վրա առհասարակ չի կարող դրվել փաստի բացակայության ապացուցման պարտականություն: Նման փաստի ապացուցումը տեխնիկապես անհնար է: Թե տեսական գրականության մեջ, և թե դատական պրակտիկայի շրջանակներում հաստատվել է մոտեցում, որի համաձայն՝ անձը պարտավոր չէ ապացուցել իրավախոչընդոտող փաստերի բացակայությունը:

Ինչ վերաբերում է երրորդ անձանց այլ իրավունքներին, որոնք վերջիններս կարող են ունենալ գույքի նկատմամբ, օրինակ՝ գրավի կամ սերվիտուտի իրավունքներին, ապա համաձայն Օրենքի՝ այդ իրավունքները շարունակում են պահպանվել: Սակայն, գործնական այս կարգավորումը վստահաբար առաջացնելու է որոշ խնդիրներ:

Հարց-Իսկ արդյո՞ք հնարավոր է պաշտպանել գույքը նշված օրենքից:

Պատասխան-Այո, իհարկե, առկա են մի շարք օրինական մեխանիզմներ՝ ուղղված գույքի պաշտպանությանը: Եթե խոսքը գնում է գործարարների մասին, ապա բիզնեսը ճիշտ վերակազմակերպելու պարագայում հնարավոր է նվազեցնել այս օրենքի թիրախը դառնալու ռիսկերը և առավելագույնս պաշտպանելու գույքը: Նմանատիպ լծակներն օրենքում բազմաթիվ են:

 Աղբյուր` Panorama.am
Share |
Տեքստում սխալ կամ վրիպակ նկատելու դեպքում, ուղարկեք խմբագրին հաղորդագրություն` նշելով տվյալ սխալը, այնուհետև սեղմելով Ctrl-Enter:

Լրահոս

08:59
«Ժողովուրդ». ՔՊ-ականների մեծ մասի սրտով է Արսեն Թորոսյանի շուրջ տեղի ունեցող իրադարձությունները
«Ժողովուրդ» թերթը գրում է. ««Ժողովուրդ» օրաթերթի տեղեկություններով՝ կոռուպցիոն վերջին սկանդալային...
Աղբյուր` Panorama.am
08:56
«Հրապարակ». Արայիկ Հարությունյանը պետական հաստատություններին առաջարկել է հրաժարվել mail.ru էլեկտրոնային փոստերից
«Հրապարակ» թերթը գրում է. «ՀՀ իշխանությունները սահուն դուրս են գալիս ռուսական ազդեցության գոտուց և տեղափոխվում արևմտյան...
Աղբյուր` Panorama.am
08:48
Մասնակի փլուզում Վերին Անտառային փողոցում
Մարտի 21-ին, ժամը 07:21-ին Ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոն ահազանգ է ստացվել, որ Երևանի Վերին Անտառային փողոցի թիվ 154/8 շենքի մոտակա...
Աղբյուր` Panorama.am
08:36
Չինաստանի նախագահը հաստատել է Ռուսաստանի հետ ռազմավարական համագործակցությունը
Պեկինի ռազմավարական ընտրությունը Մոսկվայի հետ հարաբերությունների ամրապնդումն ու զարգացումն է, այս կուրսը մնում է անփոփոխ, հայտարարել է Չինաստանի...
Աղբյուր` Panorama.am
08:21
Աղվանի-Գորիս ավտոճանապարհին մառախուղ է։
Փրկարար ծառայությունը տեղեկացնում է, որ ՀՀ տարածքում կան փակ ավտոճանապարհներ: Փակ են Արագածոտնի մարզում «Ամբերդ» բարձր լեռնային...
Աղբյուր` Panorama.am
08:12
Հարավային Կովկասում խաղաղության միակ ճանապարհը դիվանագիտությունն է. Բլինքեն
Նիկոլ Փաշինյանի հետ հեռախոսազրույցից հետո ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը իր թվիթերյան  էջում գրառում է կատարել։ «Այսօր խոսել եմ...
Աղբյուր` Panorama.am
08:00
Մի քանի ժամ լույս չի լինի Երևանի և 7 մարզի որոշ հասցեներում
«Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» փակ բաժնետիրական ընկերությունը տեղեկացնում է, որ մարտի 21-ին պլանային նորոգման աշխատանքներ...
Աղբյուր` Panorama.am
22:37
Ադրբեջանագետ. Ադրբեջանցի «ակտիվիստը» խոստանում է Նորուզի առթիվ հայերի դեմ հաշվեհարդար տեսնել
Ադրբեջանի հարցերով փորձագետ, ԱԺ նախկին պատգամավոր Տաթևիկ Հայրապետյանը հրապարակել է Հայաստանն Արցախին կապող միակ ճանապարհը փակած ադրբեջանցի...
Աղբյուր` Panorama.am
22:23
Աշոտյան. Իրականում ի՞նչ ասաց այսօր Լավրովը
ՀՀԿ փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը, անդրադառնալով այսօր ՌԴ ԱԳ նախարար Սերգեյ Լավրովի հնչեցրած հայտարարություններին, գրում է. «Իրականում...
Աղբյուր` Panorama.am
21:53
Փաստաբան. Տիգրան Ավինյանին կամ որևէ այլ անձի քաղաքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակելու իրավասություն չունեն
Փաստաբան Արսեն Բաբայանը, անդրադառնալով Հրաչյա Սարգսյանի հրաժարականից հետո հնարավոր զարգացումներին, գրում է. «Հաշվի առնելով գործող...
Աղբյուր` Panorama.am
20:33
Մինչ վիճարկվում է Արցախի լինել-չլինելու հարցը, Արցախի մանուկները տնկում են հիմալայան մայրի․ Հասրաթյան
Արցախի ՊԲ նախկին խոսնակ Սենոր Հասրաթյանը ֆեյսբուքյան էջում գրել է. «Մինչ դիվանագիտական տարբեր հարթակներում այսօր վիճարկվում է Արցախի...
Աղբյուր` Panorama.am
20:22
Ամեն ինչ արվում է՝ Ռուսաստանի դիրքերն այս տարածաշրջանում թուլացնելու համար․ Մինասյանը՝ Փաշինյանի հայտարարությունների մասին
«Հայաստան» խմբակցության պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը, լրագրողների հետ զրույցում պատասխանելով Փաշինյանի՝ Ռուսաստանը չի կարողանում...
Աղբյուր` Panorama.am
20:12
Եգիպտոս-Թուրքիա հարաբերություններն անհանգստացնում են Հունաստանին
Վերջին 11 տարվա ընդմիջումից հետո Եգիպտոսի և Թուրքիայի հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ նոր քայլեր են ձեռնարկվում: Այս մասին գրում է...
Աղբյուր` Panorama.am
19:58
Կայացել են Հայաստանի ֆուտբոլի Fastex Պրեմիեր Լիգայի 24-րդ տուրի հանդիպումները
Կայացել են Հայաստանի ֆուտբոլի Fastex  Պրեմիեր Լիգայի 24-րդ տուրի հանդիպումները։ Այս մասին հայտնում է ՀԱՕԿ-ը։ Գրանցվել են հետևյալ...
Աղբյուր` Panorama.am
19:54
Սարո Սարյան․ Կարևոր է հայկական տարածքների դեօկուպացիան, հակառակ դեպքում․․․
Հաշվի առնելով Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված բնակչության իրավունքների վերականգնման անհրաժեշտությունը, ինչպես նաև 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի...
Աղբյուր` Panorama.am
19:43
Քննչական կոմիտեն անդրադարձել է Իշխան Սաղաթելյանին որպես կասկածյալ հարցաքննելու վերաբերյալ լուրերը
ՔԿ նախագահի խոսնակ Գոռ Աբրահամյանը գրում է․ «Իշխան Սաղաթելյանին ՀՀ քննչական կոմիտեում որպես կասկածյալ հարցաքննելու, առավելևս գործը...
Աղբյուր` Panorama.am
19:32
Ախալքալաքում հավաք կանցկացվի՝ ի աջակցություն Արցախի
Ջավախքի «Զորի Զորյան» և պատանեկան միության նախաձեռնությամբ, Ախալքալաքի Սուրբ Խաչ եկեղեցու բակում զորակցական հավաք կանցկացվի՝ ի...
Աղբյուր` Panorama.am
19:21
Ալեն Սիմոնյանը սայթաքել և վնասել է արմունկը․ խոսնակ
ՀՀ ԱԺ նախագահի մամուլի խոսնակ Ծովինար Խաչատրյանը, անդրադառնալով մամուլում տարածված տեղեկություններին՝ Ալեն Սիմոնյանի հիվանդանոց տեղափոխվելու...
Աղբյուր` Panorama.am
19:12
Լարսը բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար
Փրկարար ծառայությունը տեղեկացնում է, որ ՀՀ տարածքում կան փակ ավտոճանապարհներ: «Փակ են Արագածոտնի մարզում «Ամբերդ» բարձր...
Աղբյուր` Panorama.am
19:02
Ազատ ըմբշամարտի Եվրոպայի առաջնությունում Հայաստանի վեց ներկայացուցիչներ դարձել են մրցանակակիր
Ռումինիայի մայրաքաղաք Բուխարեստում ավարտվել է նաև ազատ ըմբշամարտի մինչև  23 տարեկանների Եվրոպայի առաջնությունը: Այս մասին հայտնում է...
Աղբյուր` Panorama.am
18:51
Անի համայնքում ջրամատակարարման ներքին ցանցի կառուցման համար օգտագործվել է անորակ հումք․ ՊՎԾ
ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայությունն օրենքով իրեն վերապահված վերահսկողական գործառույթների շրջանակներում ՀՀ կառավարության կողմից իրականացվող...
Աղբյուր` Panorama.am
18:41
Ո՞վ է Արցախի ԿԳՄՍ նորանշանակ նախարար Նորայր Մկրտչյանը
ԱՀ ԿԳՄՍՆ-ն ներկայացնում է  Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նորանշանակ նախարար Նորայր Յակովի Մկրտչյանի...
Աղբյուր` Panorama.am
18:30
Բացահայտվել են գումարի դիմաց կորոնավիրուսային հիվանդության դեմ պատվաստված լինելը հավաստող կեղծ սերտիֆիկատներ տրամադրելու դեպքեր
Հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաքննությունն ավարտված քրեական վարույթով ապացույցներ են ձեռք բերվել այն մասին, որ Կ. Թ.-ն, զբաղեցնելով...
Աղբյուր` Panorama.am
18:26
Դատավոր ստրուկները հավասարապես կրում են «դավաճան» պիտակը․ Իշխանյան
Իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանը գրում է․ «Լսեցի Գրիգորի Խաչատուրովի փաստաբանների խոսքը։ Միշտ վերապահորեն եմ մոտեցել փաստաբանների...
Աղբյուր` Panorama.am
18:22
Միրզոյանի հայտարարությունն ուրախացրեց Լավրովին
«Հայաստանը երբեք չի հրաժարվել ՀԱՊԿ առաքելությունից»,-այսօր Մոսկվայում ՌԴ ԱԳ նախարար Սերգեյ Լավրովի հետ համատեղ ասուլիսում հայտարարել...
Աղբյուր` Panorama.am
18:16
Ճգնաժամը պետք է ավարտվի Թուրքիայի փլուզմամբ․ Բաղդասարով
Ազգության հայ ռուսաստանցի փորձագետ Սեմյոն Բաղդասարովի խոսքերը Թուրքիայի մասին անհանգստացրել են թուրքական մամուլին: Այս մասին գրում է...
Աղբյուր` Panorama.am
18:15
Արամ Գաբրելյանովի նկատմամբ Երևանի պատժամիջոցների մասին հարցին Միրզոյանը չպատասխանեց
Արարատ Միրզոյանը երկուշաբթի օրը Մոսկվայում ՌԴ ԱԳ նախարար Սերգեյ Լավրովի հետ կայացած մամուլի ասուլիսում չպատասխանեց ռուսաստանցի մեդիամագնատ՝ News...
Աղբյուր` Panorama.am
18:10
Փաստաբան. Այսուհետ բոլոր բողոքներ լատինատառ եմ ներկայացնելու
Փաստաբան Գեորգի Մելիքյանը գրում է. «Վերաքննիչի որոշման եմ սպասում, որից հետո պարզ կդառնա բողոքները կարելի է ներկայացնել լատինատառ թե...
Աղբյուր` Panorama.am
18:05
Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել ԱՄՆ պետքարտուղարի հետ
Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի հետ: Կառավարությունից հայտնում են, որ...
Աղբյուր` Panorama.am
18:00
Վթար Մեղրի-Երևան ճանապարհին. կա տուժած
Մարտի 20-ին, ժամը 15:04-ին Սյունիքի մարզային ճգնաժամային կառավարման կենտրոն ահազանգ է ստացվել, որ Վարդանիձոր գյուղում տեղի է ունեցել ՃՏՊ։...
Աղբյուր` Panorama.am

Տեսանյութեր

Լավրով. Անցած տարին դարձավ ռեկորդային, ապրանքաշրջանառությունը մեր երկրների միջև կրկնապատկվեց
15:14 20/03/2023

Լավրով. Անցած տարին դարձավ ռեկորդային, ապրանքաշրջանառությունը մեր երկրների միջև կրկնապատկվեց

Հետևեք մեզ և ծանոթացեք թարմ լուրերին!

Ամենից շատ կարդացված նյութեր

{"core.blocks.header.spell_message1":"\u0546\u0577\u057e\u0561\u056e \u057d\u056d\u0561\u056c\u0568` ","core.blocks.header.spell_message2":"\u0548\u0582\u0572\u0561\u0580\u056f\u0565\u055e\u056c \u0570\u0561\u0572\u0578\u0580\u0564\u0561\u0563\u0580\u0578\u0582\u0569\u0575\u0578\u0582\u0576 \u057d\u056d\u0561\u056c\u056b \u0574\u0561\u057d\u056b\u0576:"}