Իրավունք 18:43 13/08/2022 Հայաստան

Ոստիկանությունն առաջարկում է արգելել էլեկտրական շարժիչ ունեցող ինքնագնացների օգտագործումը 14 տարին չլրացած անձանց կողմից

Ոստիկանությունը հանրային քննարկման է ներկայացրել «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» օրենքում և «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ» օրենսգրքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքների նախագծերը, որոնք կոչված են կարգավորելու ինքնագլորների երթևեկությունը։ 

Այն իրավական ակտերի նախագծերի միասնական կայքում հրապարակվել է երեկ՝ օգոստոսի 12-ին։ Քվեարկությանը մասնակցածներից 3-ը կողմ են արտահայտվել նախագծին, 4-ը՝ դեմ։

Հիմնավորման մեջ ոստիկանությունը նշում է՝ վերջին շրջանում ՀՀ-ում և հատկապես Երևան քաղաքում մեծ տարածում են գտել չմուշկների, սկուտերների, էլեկտրական սկուտերների, սքեյթբորդների, էլեկտրական սքեյթբորդների, ինքնակառավարիչ սկուտերների, հիրոսքութերների, սեգվեյների, միանիվների և այլ նմանատիպ սարքավորումների (այսուհետ՝ Ինքնագնաց) օգտագործումը։

Ժամանակակից աշխարհում Ինքնագնացները հետիոտների տեղաշարժման արագության համեմատությամբ արդյունավետ միջոց են հանդիսանում մարդու արագ տեղաշարժն ապահովելու համար, սակայն դրանց օգտագործման դյուրինության և հանրային հասանելիության պատճառով սարքավորումներն օգտագործում են տարիքային տարբեր խմբերի անձանց, այդ թվում՝ անչափահասների կողմից։

Ինքնագնացների շահագործումն իրականացվում է թե՛ մայթերին, և թե՛ երթևեկելի մասի վրա և որ առավել կարևոր է օգտագործումը կանոնակարգված չէ իրավական ակտերով, հետևաբար մեծանում է հաճախ դրանց հանրության համար վտանգավոր եղանակով շահագործելու ռիսկը։

Ներկայումս առանձնացված վիճակագրություն առկա չէ նշված Ինքնագնացների օգտագործման հետևանքով պատահարների մասին, քանի որ այդ սարքավորումների իրավակարգավորումների բացակայության պատճառով պատահարների մի մասը մնում են լատենտային, իսկ մի մասն էլ հաշվառվում է որպես այլ պատահար (մոպեդ, հեծանիվ և այլ նմանատիպ տրանսպորտային միջոցներով կատարված)։

Ողջ վերագրյալի հաշվառմամբ, հաշվի առնելով նաև նմանատիպ սարքավորումների երթևեկության կարգավորման միջազգային փորձը, անհրաժեշտություն է առաջացել օրենսդրությամբ սահմանելու դրանց երթևեկության կանոները, ինչպես նաև դրանք խախտելու համար իրավական հետևանքը։

Նախագծերով առաջարկվում է «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» օրենքով (այսուհետ՝ Օրենք) նախատեսել նման սարքավորումների հստակ սահմանումը և դրանց երթևեկության կանոները։

Մասնավորապես, նախատեսվում է Ինքնագնացներն անվանել «Անհատական ​​շարժունակության (տեղաշարժման) միջոց», սահմանել դրանցից օգտվողների տարիքային շեմը, օգտագործելիս թույլատրելի առավելագույն արագությունը, օգտագործման թույլատրելի վայրերը և պայմանները։

Խնդրի միջազգային կարգավորումների շրջանակներում ուսումնասիրվել է Ֆրանսիայի, ՌԴ-ի, Հոլանդիայի, Գերմանիայի, Ավստրիայի, Ֆինլանդիայի, ԱՄՆ-ի, Մեծ Բրիտանիայի իրավակարգավորումները։

Ընդունված միջազգային կարգավորումներով՝ Ինքնագնացներով երթևեկությունը տարբեր երկրներում թույլատրվում է հիմնականում մայթերով և հեծանվային արահետներով և մինչև 25կմ/ժ արագությամբ, իսկ դրանց օգտագործման տարիքային շեմը տատանվում է 12-16 տարեկանների միջև։

Նախագծով առաջարկվող կարգավորումներն ընդհանուր առմամբ մոտարկված են ՌԴ կարգավորումների նախագծով առաջարկվող և Ֆրանսիայի գործող օրենսդրությամբ սահմանված պահանջներին։

Հաշվի առնելով, որ ինքնագնացներն իրենց կառավարման բույթով (հավասարակշռության համատեքստում) և երթևեկության արագության չափով առավել մոտ են հեծանիվներին, նախագծով առաջարկվում է նախ դրանց երթևեկությունը թույլատրել հեծանիվների երթևեկության համար նախատեսվող վայրերում, և միայն դրանց բացակայության կամ դրանցով երթևեկելու անհրանինության դեպքում՝ այլ վայրերով։

Ընդորում, միջազգային փորձի ուսումնասիրության արդյունքում նախագծով առաջարկվում է հեծանիվների երթևեկության համար նախատեսվող վայրերի բացակայության դեպքում նախ թույլատրել դրանց երթևեկությունը հետիոտների երթևեկության համար նախատեսված վայրերում և միայն դրանց բացակայության կամ դրանցով երթևեկելու ահնհանրինության դեպքում՝ երթևեկելի մասի եզրով։

Միաժամանակ, հետիոտների տեղաշարժի անվտանգության կարևորության համատեքստում նախագծով նախատեսվել են մի  շարք դրույթներ, որոնք երաշխավորում են հետիոտների անվտանգությունն ինքնագնացների հետ համատեղ երթևեկության ժամանակ։

Բացի այդ, նախագծով նախատեսվող կարգավորումներով երաշխավորվել է նաև ինքնագնացներ շահագործողների անվտանգությունը, հատկապես դրանց երթևեկելի մասերով վարելու դեպքում՝ նախատեսելով այն պայմանները, որոնց պետք է բավարարի ինքագնացը (օրինակ՝ էլեկտրական շարժի, արգելակի, ձայնային ազդանշանի առկայությունը և այլն) և այն իրավիճակները որոնց դեպքում չի թույլատրվում ինագնացը վարել երթևեկելի մասով (օրինակ՝ բնակավայրից դուրս կամ 2 և ավելի շարքերով դրանց շահագործումը և այլն)։

Հաշվի առնելով, որ ինքնագնացների երթևեկության նախագծով առաջարկվող կարգավորումները դրանց առավել շատ մոտեցնում են հետիոտների և հեծանվորդների երթևեկության պայմաններին, իսկ օրինակ հետիոտները ևս երթևեկության որոշակի պայմանների դեպքում կարող են երթևեկել երթևեկելի մասի եզրով, կողնակներով և դրա համար վերջիններիս սաղավարտ կրելու պահանջ չի նախատեսվում, ինքնագնացների՝ երթևեկելի մասի եզրով, կողնակներով երթևեկության ժամանակ ևս չի նախատեսվել սաղավարտի կրման պարտադիր պահանջ։

Նախագծով  մասնավորապես առաջարկվում  է՝

ինքնագնացների երթևեկությունը 14 տարեկանից բարձր անձանց դեպքում թույլատրել ելնելով բացառման կանոնից, այն է՝

ա) հեծանվային կամ հեծանվահետիոտնային արահետներով կամ հեծանվորդների համար գոտիով,

բ) «ա» կետով նշված վայրերի բացակայության դեպքում՝ մայթով կամ հետիոտնային արահետով,

գ)  «ա» և «բ» կետերով նախատեսված վայրերի բացակայության դեպքում՝ կողնակով, իսկ բացակայության դեպքում՝ երթևեկելի մասի աջ եզրով, 

արգելել դրանց շահագործումը բնակավայրից դուրս ճանապարհներին,

ինքնագնացներով 7-14 տարեկանների երթևեկությունը թույլատրել միայն մայթերով և հետիոտնային արահետներով, իսկ դրանց բացակայութայն կամ դրանցով երթևեկության անհնարինության դեպքում՝ հեծանվային և հեծանվահետիոտնային արահետներով, իսկ մինչև 7 տարեկաններինը՝ բացառապես մայթերով և հետիոտնային արահետներով,

արգելել էլեկտրական շարժիչ (շարժիչներ) ունեցող ինքնագնացների օգտագործումը 14 տարին չլրացած անձանց կողմից,

արգելել դրանց շահագործումը 20կմ/ժ առավելագույն արագությունից բարձր արագությամբ, իսկ հետիոտների հետ համատեղ երթևեկության ժամանակ՝ 10 կմ/ժ արագությամբ,

սահմանել վարչական պատասխանատվություն նախագծով առաջարկվող կանոները խախտելու համար,

վարչական պատասխանատվություն կիրառելու լիազորությունը վերապահել ՀՀ ոստիկանությանը։

Առաջարկվում է՝ անհատական ​​շարժունակության (տեղաշարժման) միջոցների երթևեկության  կանոնները (օգտագործման լրացուցիչ պահանջները) խախտելու համար նշանակել  տուգանք՝ սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հնգապատիկի չափով:Աղբյուր` Panorama.am
Share |

Լրահոս

22:17
Իրավիճակը սահմանին հարաբերականորեն կայուն է. ՊՆ
Ժամը 22:00-ի դրությամբ իրավիճակը հայ-ադրբեջանական սահմանին հարաբերականորեն կայուն է: Այս մասին հայտնում են ՀՀ պաշտպանության...
Աղբյուր` Panorama.am
20:48
Ադրբեջանի ԶՈւ-երը կրակ են բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի արևելյան հատվածում տեղակայված դիրքերի ուղղությամբ
ՊՆ-ն հաղորդագրություն է տարածել,որում ասվում է․ «Հոկտեմբերի 5-ին՝ ժամը 19:40-20:00-ն, Ադրբեջանի ԶՈւ ստորաբաժանումները, ականանետերի և...
Աղբյուր` Panorama.am
20:46
2004 կգ սառեցված ձկով բեռնված մեքենան Վրաստանից հետ է ուղարկվել Հայաստան
Վրաստանի ֆինանսների նախարարության եկամուտների ծառայության վրաց-հայկական «Սադախլո-Բագրատաշեն» մաքսային անցակետում կանգնեցվել է...
Աղբյուր` Panorama.am
20:35
Հիշեք՝ սա այն մարդն է, ով Շուշին արդեն թղթով հանձնած գրել է, որ «Շուշիի համար մարտերը շարունակվում են»․ Վարուժան Գեղամյան
Թյուրքագետ Վարուժան Գեղամյանը գրում է․ «Կապիտուլյանտի որևէ խոսքի հավատալ ցանկանալուց առաջ միշտ հիշեք, որ սա այն մարդն է, ով Շուշին...
Աղբյուր` Panorama.am
20:26
Այս առանցքը հետաքրքիր կարող է լինել նաև հենց Հայաստանի համար, Արա Պողոսյան
Քաղաքագետ Արա Պողոսյանը ֆեյսբուքի իր էջում գրել է. «Իրանը ևս աստիճանաբար ձևակերպում է իր քաղաքակրթական առաջարկը, մի բան, որն այդպես էլ...
Աղբյուր` Panorama.am
20:15
Քանի դեռ չի եկել հատուցման կամ քավության ժամը, ապրե՛ք այդ բեռով․ Ռուբեն Մելիքյան
Իրավապաշտպան Ռուբեն Մելիքյանը գրում է․ «Էսօրվա դավաճանական խոսքը (ոտից գլուխ՝ բացահայտ սուտ) հնչել է վիժվածքի շուրթերից, սակայն ո՛չ...
Աղբյուր` Panorama.am
20:04
Իշխանավորները շարունակում են կյանք վայելել մի քանի միլիոն դոլար արժեք ունեցող շքեղ դղյակներում․ Էդգար Ղազարյան
ՍԴ աշխատակազմի նախկին ղեկավար Էդգար Ղազարյանը գրում է․ «Միայն սեպտեմբերի 13-ի և 14-ի մարտական գործողություններից հետո, պաշտոնական...
Աղբյուր` Panorama.am
19:50
Ցուցահանդես՝ Երևանի մետրոպոլիտենի «Մարշալ Բաղրամյան» կայարանում
«Արվեստը՝ մետրոյում» նախագծի շրջանակներում ձեզ ենք ներկայացնում լուսանկարիչ Դավիթ Հակոբյանի լուսանկարների ցուցահանդեսը Երևանի...
Աղբյուր` Panorama.am
19:39
Եվ այս ամենը հանուն «խաղաղության»․ Անդրանիկ Թևանյան
ԱԺ «Հայաստան» խմբակցության պատգմավոր Անդրանիկ Թևանյանը գրում է․ «Եթե մի կողմ թողնենք Նիկոլ Փաշինյանի դեմագոգիան, սուտը,...
Աղբյուր` Panorama.am
19:28
Մեկնարկում է «Հայաստանում Ռուսաստանի հոգևոր մշակույթի օրեր» ծրագիրը
Հոկտեմբերի 5-7-ը կանցկացվի «Հայաստանում Ռուսաստանի հոգևոր մշակույթի օրեր» միջոցառումը, որը նվիրված է Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև...
Աղբյուր` Panorama.am
19:18
Որպես Ռոբերտ Քոչարյանին զրպարտելու ապացույց դատարանում ուսումնասիրել են Նիկոլ Փաշինյանի ելույթը
Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանը (Քանաքեռ նստավայր)՝ նախագահությամբ դատավոր Սերգեյ Սահակյանի, այսօր շարունակել է քննել քաղաքացիական...
Աղբյուր` Panorama.am
19:06
Նիկոլը միտումնավոր գնում է Հայաստանի երկրորդ կապիտուլյացիային․ Արտակ Զաքարյան
ՀՀԿ փոխնախագահ, պաշտպանության նախկին փոոխնախարար Արտակ Զաքարյանը գրում է. «Կապիտուլյանտն ԱԺ-ում փորձեց հերթական անգամ իրեն ուղղված...
Աղբյուր` Panorama.am
18:56
Կապիտուլյանտը հերթական դավաճանական սուտն է ասել․ Էդգար Էլբակյան
Քաղաքագետ Էդգար Էլբակյանը գրում է․ «Կապիտուլյանտը հերթական դավաճանական սուտն է ասել, թե իբր Մադրիդյան սկզբունքների ճանաչմամբ Հայաստանը...
Աղբյուր` Panorama.am
18:46
Ավարտվել է Կարեն Անդրեասյանի պաշտոնավարումը` որպես Հայաստանի Արդարադատության նախարար
ՀՀ Արդարադատության նախարար Կարեն Անդրեասյանը հայտարարություն է տարածել,որում ասվում է․ «Այսօր ավարտվեց իմ պաշտոնավարումը` որպես...
Աղբյուր` Panorama.am
18:34
ՀՀ ԱԳ նախարարի տեղակալը կարևորել է միջազգային հանրության հասցեական արձագանքը
Հոկտեմբերի 5-ին ՀՀ ԱԳ նախարարի տեղակալ Պարույր Հովհաննիսյանն ընդունել է Հայաստանի Հանրապետությունում Մալթայի Ինքնիշխան Մարտական Ուխտի նորանշանակ...
Աղբյուր` Panorama.am
18:22
Յոթ բալ ուժգնությամբ երկրաշարժ Իրանում, այն զգացվել է Սյունիքի, Վայոց Ձորի, Արարատի մարզերում
ՀՀ ԱԻՆ-ը տեղեկացնում է․ «Սույն թվականի հոկտեմբերի 5-ին, տեղական ժամանակվ ժամը 17:51-ին (Գրինվիչի ժամանակով ժամը 13:51-ին) ՀՀ ԱԻՆ...
Աղբյուր` Panorama.am
18:11
Ռուսաստանին ու Թուրքիային կհաջողվի՞ արդյոք համաձայնության գալ «Su-35»-ի հարցում
Գերմանական մամուլն անդրադարձել է այն փաստին, որ «Block 70»-ի ստանդարտներին համապատասխան «F-16» ռազմական ինքնաթիռների՝...
Աղբյուր` Panorama.am
18:00
17 և 16 տարեկան պատանիները հափշտակել են բջջային հեռախոսներ ու վաճառել
Հոկտեմբերի 2-ին, գիշերվա ժամը երկուսին, ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոն է զանգահարել 57-ամյա մի կին և հայտնել, որ մոտ ժամուկես առաջ...
Աղբյուր` Panorama.am
17:51
Վերջին շրջանի դիվանագիտական աշխատանքն առաջ գնալու որոշակի տարածք է ստեղծել. Փաշինյան
«Հայաստանի շուրջ իրադրությունը շարունակում է մնալ կայուն լարված, բայց նաև ՊՆ հաղորդագրություններից նկատելի է, որ լարվածության թուլացման...
Աղբյուր` Panorama.am
17:49
Գորիսում հրդեհը մարվել է
 Ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոն հոկտեմբերի 5-ին, ժամը 12։57-ին ահազանգ է ստացվել, որ Սյունիքի մարզի Գորիս քաղաքի...
Աղբյուր` Panorama.am
17:36
Պետությանը պատճառվել է 350 միլիոն դրամի գույքային վնաս
Գլխավոր դատախազության պետական շահերի պաշտպանության վարչությունում   Պետական գույքի կառավարման կոմիտեից ստացված փաստաթղթերի...
Աղբյուր` Panorama.am
17:25
Ադրբեջանի հարձակումը Հայաստանի տարածքի վրա ուղեկցվել է մեր քաղաքացիների գույքի հափշտակություններով և թալանով. Խաչատրյան
«Սեպտեմբերի 13-ին ադրբեջանական զինուժի հարձակումը Հայաստանի սուվերեն տարածքի վրա ուղեկցվել է նաև մեր քաղաքացիների գույքի...
Աղբյուր` Panorama.am
17:06
Պրահայում Փաշինյանը կհանդիպի Ալիևին և Էրդողանին
Նիկոլ Փաշինյանը մեկնում է Պրահա, որտեղ հանդիպում կունենա  Ադրբեջանի և Թուրքիայի նախագահներին։ Այս մասին նա հայտարարեց Ազգային ժողովում...
Աղբյուր` Panorama.am
17:05
Գրված, ստորագրված, հրապարակված պայմանավորվածություններից բացի այլ պայմանավորվածություներ չկան. Միրզոյան
«Ես առնվազն տարակուսանք եմ ապրել, երբ կարդացի այդ վերլուծությունը, որովհետև պնդումների հիմքում դրված է մի շատ թերի վարկած, թե կան բանավոր...
Աղբյուր` Panorama.am
17:02
Արցախի ԱԺ նախագահ. Արցախահայության շահերի հաշվին որևէ փաստաթուղթ չպետք է ստորագրվի
«Արարատյան Ալյանս» մտքի կենտրոնի փորձագետներ Ալեքսանդր Մանասյանի, Թաթուլ Մանասերյանի և Լարիսա Ալավերդյանի նախաձեռնությամբ, այսօր՝...
Աղբյուր` Panorama.am
16:54
Արարատ Միրզոյան. Ադրբեջանը Հայաստանին փաստաթուղթ է փոխանցել
«Իսկապես, մեզ փոխանցվել է այդպիսի փաստաթուղթ»,- Ազգային ժողովում կառավարության հետ հարցուպատասխանի ժամանակ ասաց Արարատ Միրզոյանը՝...
Աղբյուր` Panorama.am
16:44
ՀԿ-ներ. Հայ կին զինծառայողների նկատմամբ հատուկ սարսափելի վերաբերմունքը որակվում է որպես ամենածանր գենդերային բռնություն
Շուրջ հինգ տասնյակ հասարակական կազմակերպություններ դիմել են իրավապաշտպան կազմակերպությունների. «2022թ. սեպտեմբերի 13-ի կեսգիշերից...
Աղբյուր` Panorama.am
16:37
Ջուլֆալակյան. Հիմա արդեն ակտիվ քննարկվում է, թե կապիտուլյացիայի ո՞ր տարբերակն ընտրենք
Հայտնի ըմբշամարտիկ, ԱԺ նախկին պատգամավոր Արսեն Ջուլֆալակյանը գրում է. «Արձանագրենք. փաստորեն,դե ֆակտո առկա, դե յուրե մոտ ապագայում...
Աղբյուր` Panorama.am
16:20
Լիբիայի խորհրդարանի նախագահը ՄԱԿ-ին կոչ է արել ուժը կորցրած ճանաչել Թուրքիայի հետ հուշագրերը
Լիբիայի Ներկայացուցիչների պալատի (Խորհրդարանի) նախագահ Ակիլա Սալեհը նամակով դիմել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշին՝ խնդրելով...
Աղբյուր` Panorama.am
16:17
Հոկտեմբերի 7-10-ը օդի ջերմաստիճանն աստիճանաբար կնվազի 8-10 աստիճանով
Հանրապետության տարածքում հոկտեմբերի 5-ի ցերեկը, 6-8-ը, 10-ի ցերեկը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ: Հոկտեմբերի 9-ի գիշերը առանձին շրջաներում,...
Աղբյուր` Panorama.am

Տեսանյութեր

Երևանն առավոտյան
11:26 04/10/2022

Երևանն առավոտյան

Հետևեք մեզ և ծանոթացեք թարմ լուրերին!

Ամենից շատ կարդացված նյութեր

{"core.blocks.header.spell_message1":"\u0546\u0577\u057e\u0561\u056e \u057d\u056d\u0561\u056c\u0568` ","core.blocks.header.spell_message2":"\u0548\u0582\u0572\u0561\u0580\u056f\u0565\u055e\u056c \u0570\u0561\u0572\u0578\u0580\u0564\u0561\u0563\u0580\u0578\u0582\u0569\u0575\u0578\u0582\u0576 \u057d\u056d\u0561\u056c\u056b \u0574\u0561\u057d\u056b\u0576:"}