Կրթություն 10:52 01/07/2020 Հայաստան

Մաթեմատիկա սովորելու հայալեզու առցանց հարթակներ, որոնք կօգնեն հետ չմնալ դասերից

Մաթեմատիկա սովորելը երեխաների համար այդքան էլ հեշտ չէ, և նրանց պետք է լրացուցիչ հետաքրքրություն և ժամանակակից տեխնոլոգիական լուծումներով հարուստ կրթություն: Այստեղ  մեկտեղած են հայալեզու այն հարթակները, որոնք հատկապես հեռավար կրթության օրերին կարող են օգնել սովորողներին սիրելու մաթեմատիկան և ավելի հեշտ սովորելու:

1. «Քան» ակադեմիա

«Քան» ակադեմիան շահույթ չհետապնդող կազմակերպություն է, որը ստեղծվել է 2006 թվականին: «Քան» ակադեմիան տեսանյութերի ﬕջոցով կազմակերպում է առցանց կրթություն, ուսուﬓական նյութերի և վարժությունների ﬕջոցով հնարավորություն տալիս սովորելու, պարապելու և ամրապնդելու տարբեր առարկաների գիտելիքները։

Հարթակի խաղային տարրերն էլ աջակցում են ուսուﬓական գործընթացն ավելի հետաքրքրաշարժ դարձնելուն: Հարթակից օգտվում է ավելի քան 60 մլն մարդ աշխարհի 190 երկրից։ Այն տեղայնացնում է 30-ից ավելի երկրում, այդ թվում՝ Հայաստանում. «Այբ» կրթական հիմնադրամի նախաձեռնությամբ՝ 2017 թվականից տեղայնացվում են «Քան» ակադեմիայի նյութերը։

Հայերեն արդեն հասանելի է ավելի քան 2800 հայերեն տեսանյութ YouTube-ում և 1200 հայերեն վարժություն ու հոդված:  «Քան» ակադեմիայի հայալեզու կայքում ամենամեծ տեղը զբաղեցնում են մաթեմատիկայի բազմաթիվ տեսանյութեր ու վարժություններ, որոնք համապատասխանում են մեր երկրի պետական կրթական ծրագրին:

Մաթեմատիկայի տեսանյութերը հասանելի են թե՛ «Քան» ակադեմիայի կայքում, թե՛ YouTube-ում: Սակայն կայքում գրանցվելը տալիս է որոշ առավելություններ. ուսուցիչը կարող է ստեղծել առցանց դասարաններ, ուղարկել դասը և տնային հանձնարարություններն աշակերտներին, այնուհետև հետևել բոլոր աշակերտների առաջընթացին, ստանալ հաշվետվություններ նրանց առաջադիմության վերաբերյալ: Ուսուցիչը կարող է նաև ամեն մի աշակերտի համար անհատական   հանձնարարություններ ընտրել:

Հարթակից օգտվելիս աշակերտների համար առկա են խաղային տարրեր, ինչն ավելի է ոգևորում նրանց: Աշակերտը կարող է կայքում ամեն մի դաս պարապել այնքան ժամանակ, որքան անհրաժեշտ է իրեն՝ թեման հասկանալու համար:

Կայքում չկան գովազդներ, և այն լիովին անվտանգ է բոլոր տարիքի երեխաների համար:
«Քան» ակադեմիան ամբողջովին անվճար է։ Հայալեզու կայքը հասանելի է նաև հեռախոսային հավելվածի միջոցով (Google Play, IOS):

2. Mathematics

Mathemetics-ը Կովկասում մաթեմատիկա սովորեցնող առաջին առցանց համակարգն է՝ թեստավորման հնարավորությամբ։ Նրանից օգտվողները բացառիկ հնարավորություն են ստանում զարգացնելու տրամաբանությունը, հիմնարար գիտելիքներ ստանալու մաթեմատիկայից և պատրաստ լինելու բոլոր (այդ թվում՝ նաև ընդունելության) քննություններին:

Այն նախատեսված է 4-րդից մինչև ավարտական դասարանների աշակերտների համար։ Mathematics համակարգից օգտվողը նաև կարող է իմանալ, թե որերորդ արդյունքն է ցուցաբերում համակարգում սովորող հազարավոր մասնակիցների մեջ, գրանցել իր դպրոցը և ներկայացնել այն (այդ դեպքում նրա հավաքած միավորները գումարվում են դպրոցի միավորներին):

Mathematics համակարգը ներառում է 10-ամյա արագացված ուսումնական դասընթաց, 146 տեսական նյութ, 1448 խնդիր, որոնց պայմանները դինամիկ փոփոխվում են, հուշումներ ու լուծումներ յուրաքանչյուր խնդրի համար (լուծումները հասանելի են խնդրի միայն ճիշտ լուծումից հետո), թեստավորման համակարգ, որի օգնությամբ ստուգվում է օգտագործողի ուղարկած պատասխանը, առցանց մրցույթներ անցկացնելու հնարավորություն:

Այս պահին Mathematics համակարգում գրանցված են 7086 աշակերտ և 456 դպրոց: Համակարգը կատարել է 442 799 ստուգում:

Համակարգից օգտվելն անվճար է։

3. Mathuk. սովորել մաթեմատիկա հավելվածի միջոցով

Mathuk հայկական հավելվածի թիրախում 4-րդից մինչև ավարտական դասարանների աշակերտներն են, որոնք ցանկանում են խորացնել մաթեմատիկական գիտելիքները: Հավելվածն ապահովում է բազմալեզու ուսուցում՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, իսպաներեն և ֆրանսերեն:

Հավելվածը ներառում է տեսական նյութեր, գործնական խնդիրներ, թեստավորման համակարգ:

Կարելի է օգտվել հուշումներից, ինչի պարագայում հավաքված միավորները նվազում են: Լուծումները հասանելի են դառնում միայն խնդրի ճիշտ լուծումից հետո: Հավելվածում, մասնակիցների անհատական ցուցանիշներից բացի, տրվում են նաև մասնակից երկրների վարկանիշները:

4.  ԻմԴպրոց

«ԻմԴպրոց» կրթական կայքը նախատեսված է նախադպրոցական երեխաների, դպրոցականների, ուսանողների, մանկավարժների և ծնողների համար: «ԻմԴպրոցը» հայաստանյան կայք է, որը գործում է 2015 թվականից։

Այն սերտ համագործակցում է Ռուսաստանի «ЯКласс» կայքի (www.yaklass.ru) հետ, որը ներկայումս համարվում է լավագույն կրթական հարթակը տասնյակ հազարավոր դպրոցների համար: Այն նաև լայնորեն կիրառվում է Լատվիայում, Ուկրաինայում, Բելառուսում, Ֆինլանդիայում, Գերմանիայում և Ավստրիայում:

«ԻմԴպրոցն» օգնում է ուսուցիչներին դասավանդման գործընթացում։ Այն հնարավորություն է տալիս էլեկտրոնային եղանակով հանձնարարել աշակերտներին դասարանային ու տնային աշխատանքներ և ստուգել դրանք: Աշակերտների համար այն առաջադրանքների էլեկտրոնային շտեմարան է և անսահման վարժանքների հարթակ:

Լավագույն աշակերտների, դասարանների և դպրոցների դինամիկ փոփոխվող ցանկերը հաղորդում են ուսման գործընթացին խաղային տարրեր և ստեղծում մրցակցություն՝ խթանելով և՛ մանկավարժներին, և՛ աշակերտներին:

«ԻմԴպրոց» կայքում առկա են մաթեմատիկայի բազում նյութեր՝ ըստ պետական կրթական ծրագրի։ Կայքը վճարովի է:


5. Հայկական կրթական միջավայրի պաշարների շտեմարան

«Պաշարների շտեմարանի» ստեղծման նպատակը կրթության ոլորտում տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների (ՏՀՏ) ներդրման շարունակական զարգացման ապահովումն է, մասնավորապես՝ էլեկտրոնային բովանդակության հարստացումը և ուսումնամեթոդական պաշարների միասնական տարածքի ստեղծումը:

Դուք ևս կարող եք գրանցվել ու ընդամենը մի քանի գործողությամբ տեղադրել կայքում Ձեր սեփական նյութերը, մեկնաբանել ու գնահատել գոյություն ունեցողները: Առանց գրանցվելու կարող եք ներբեռնել, ուսումնասիրել և օգտագործել կայքում տեղադրված պաշարները:

Կայքում առկա են նաև մաթեմատիկա առարկայի նյութեր:

6. Qarakusi.am

«Քառակուսի» կայքը կարող է օգտակար լինել ինչպես աշակերտներին, այնպես էլ ուսուցիչներին՝ դասին պատրաստվելու և կամընտրական խմբակներ կազմակերպելու համար: Աշակերտները կարող են դպրոցական ծրագրի բոլոր թեմաների վերաբերյալ գտնել տարբեր բարդության խնդիրներ, որոնք լուծելով հնարավոր է քայլ առ քայլ կատարելագործել գիտելիքները: Իսկ ուսուցիչները կգտնեն հետաքրքիր նյութեր, որոնցով կարող են ավելի հետաքրքրացնել դասը և կամընտրական պարապմունքը:

Այցելուն կարող է «Թեմատիկ դասեր» բաժնում գտնել իրեն հետաքրքրող թեմաները, սովորել դրանք և լուծել համապատասխան խնդիրներն ու վարժությունները: Բոլոր վարժություններն ունեն իրենց լուծումներն ու պատասխանները: «Խնդիրների բանկ» բաժնում ավելացվում են նորանոր խնդիրներ, որոնք լուծելով կարող եք կատարելագործել ձեր գիտելիքները: Ամեն առաջադրանք ներառում է որոշակի թեմայի նվիրված վարժություններ ու խնդիրներ, որոնց շնորհիվ ավելի հեշտ է դառնում տվյալ թեմայի յուրացումը:Աղբյուր` Panorama.am
Share |
Տեքստում սխալ կամ վրիպակ նկատելու դեպքում, ուղարկեք խմբագրին հաղորդագրություն` նշելով տվյալ սխալը, այնուհետև սեղմելով Ctrl-Enter:

Լրահոս

14:49
Ռոբերտ Հայրապետյան. Երեք կուսակցությունների՝ դատախազություն ներկայացրած դիմումը բավարար հիմնավորված է
«Քաղաքական երեք ուժերի՝ Գլխավոր դատախազություն ներկայացրած դիմումը, իմ դիտարկմամբ, ունի բավարար չափով հիմնավորվածություն, որպեսզի դա քննվի...
Աղբյուր` Panorama.am
14:48
Իրավունքի դոկտոր. Սահմանադրության նկատմամբ արհամարհական վերաբերմունքը կհանգեցնի աղետալի հետևանքների
Սահմանադրությունն  իրավանորմերի պետական համակարգի ամենաբարձր աստիճանի վրա է գտնվում, մյուս բոլոր ազգային իրավանորմերի հանդեպ ունի...
Աղբյուր` Panorama.am
14:45
Գրիգոր Մուրադյան. Մեր երկրում խաթարված է Սահմանադրության կայունությունը
«Հայաստանում Սահմանադրությունն ունի պաշտպանության կարիք՝ հատկապես հաշվի առնելով արդի զարգացումները»,-հայտարարեց  սահմանադրագետ...
Աղբյուր` Panorama.am
14:37
Արթուր Ղամբարյան. Ճանաչել Հայ Առաքելական եկեղեցուն որպես հանրային իրավունքի իրավաբանական անձ
«Մենք թույլ ենք տվել հակապատմական մոտեցում, երբ Հայ Առաքելական եկեղեցուն գրացել կամ դիտարկել ենք որպես շարքային կրոնական կազմակերպություն»։
Աղբյուր` Panorama.am
14:35
Փաշինյան. Հույս ունենք՝ նոր Սահմանադրությունը 2021 թ. կայանալիք հանրաքվեով կընդունվի ժողովրդի ազատ կամարտահայտմամբ
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի շնորհավորական ուղերձ է հղել Սահմանադրության օրվա կապակցությամբ։  «Սիրելի ժողովուրդ, Հայաստանի...
Աղբյուր` Panorama.am
14:34
ՀՅԴ ԳՄ. Համազգային համախմբումով երկիրը վերադարձնել սահմանադրականության ուղեգիծ
Հ Յ Դաշնակցության Հայաստանի Գերագույն մարմինն ուղերձ է հղել  Սահմանադրության օրվա առթիվ։ «Սիրելի' հայրենակիցներ,...
Աղբյուր` Panorama.am
13:22
Անահիտ Մանասյան. Չափազանց կարևոր է, որ Սահմանդրության նկատմամբ մեր վերաբերմունքը լինի որպես սիմվոլի
Իրավագիտության թեկնածու, սահմանադրագետ Անահիտ Մանասյանը «ՀՀ Սահմանադրություն․ կարմիր և կանաչ գծեր» խորագրով երկրորդ խորհրդաժողովի...
Աղբյուր` Panorama.am
13:11
Ոստիկանության ավտոմեքենան արգելափակվել է անձրևից կուտակված ջրափոսի մեջ
Հուլիսի 4-ին, ժամը 19:43-ին Ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոն տեղեկություն է ստացվել, որ Երևանի Գործարանային մետրոյի կայարանի մոտակայքում՝...
Աղբյուր` Panorama.am
12:49
Սիրանույշ Սահակյան. Խորհրդաժողովի անցկացման համար Գոշավանքը պատահական ընտրված չէ
Տավուշի մարզում գտնվող Գոշավանքի հարևանությամբ բացօթյա տարածքում քիչ առաջ մեկնարկեց «Իրավական ուղի» ՀԿ-ի կազմակերպած «ՀՀ...
Աղբյուր` Panorama.am
12:47
Ջալալ Հարությունյան. Համոզված եմ, որ նորակոչիկները պատվով կկատարեն իրենց բարձր առաքելությունը
 ՊԲ կենտրոնական ենթակայությամբ գործող զորամասերից մեկում այսօր տեղի է ունեցել նորակոչիկների ընդունման հանդիսավոր հավաք, որին մասնակցել է ԱՀ...
Աղբյուր` Panorama.am
12:46
Այսօր Գոշավանքում՝ «ՀՀ Սահմանադրություն․ կարմիր և կանաչ գծեր»
Այսօր Գոշավանքում տեղի կունենա «Իրավական ուղու» կազմակերպած «ՀՀ Սահմանադրություն․ կարմիր և կանաչ գծեր» խորագրով երկրորդ...
Աղբյուր` Panorama.am
12:44
Արթուր Վանեցյան. Անձնական շահադիտությամբ Սահմանադրության խախտումը չի կարող անհետևանք լինել
«Հայաստանին պետք է պաշտպանված սահմանադրություն, և մենք այն ունենալու ենք»,-նշել է «Հայրենիք» կուսակցության նախագահ...
Աղբյուր` Panorama.am
12:43
Գևորգ Դանիելյանը՝ «Հայ Եկեղեցու պատմությունը» դպրոցներում չդասավանդելու մասին
Մայր Աթոռի Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի անդամ, իրավաբան Գևորգ Դանիելյանը, անդրադառնալով Հայ եկեղեցու պատմություն առարկան դպրոցներում չդասավանդելու...
Աղբյուր` Panorama.am
12:41
Արցախում կորոնավիրուսային վարակի նոր դեպքեր են հաստատվել
Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունից ստացված տեղեկատվության համաձայն, կորոնավիրուսային վարակը հաստատվել է ևս 6 քաղաքացու մոտ։...
Աղբյուր` Panorama.am
12:40
05.07.2020. Կորոնավիրուսի հաստատված 706 նոր դեպք և 8 մահ
Հայաստանում մեկ օրում հաստատվել է  կորոնավիրուսային հիվանդություն  706 նոր դեպք, առողջացել է 205 մարդ։ Մեկ օրում մահացել է...
Աղբյուր` Panorama.am
20:00
Օդի ջերմաստիճանը կբարձրանա
Հայաստանի տարածքում հուլիսի 5-ը ին և 9-ի կեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ` քամու ուժգնացում՝...
Աղբյուր` Panorama.am
19:51
Աշխարհում միլիարդատերերի թիվը հասել է պատմական առավելագույնի
Աշխարհում միլիարդատերերի թիվը պատմության մեջ առաջին անգամ հասել է 2825 մարդու և 2019-ին աճել է 8,5 տոկոսոով, իսկ նրանց ունեցվածքն աճել է 10.3...
Աղբյուր` Panorama.am
19:42
Պլանային ջրանջատում Արմավիրում՝ հուլիսի 6-ին
«Վեոլիա Ջուր» ընկերությունը տեղեկացնում է իր հաճախորդներին և սպառողներին, որ «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի կողմից...
Աղբյուր` Panorama.am
19:30
ԱՀԿ-ում կարծում են՝ կորոնավիրուսի երկրորդ ալիք հնարավոր է և չլինի
«Վստահություն նրանում, որ կգա երկրորդ ալիքը, չկա»,- ասել է ԱՀԿ ներկայացուցիչը։
Աղբյուր` Panorama.am
19:21
Հայկական ֆուտբոլը քո ու քո նմանների կարիքը շատ ունի.Ղազարյան
Հայաստանի ազգային հավաքականի և կիպրական ԱԵԼ-ի կիսապաշպտան Գևորգ Ղազարյանը իր ինստագրամյան էջի stories բաժնում անդրադարձել է Արամ Բարեղամյանի՝...
Աղբյուր` Panorama.am
19:10
Գիտնականներ.Վաղ ամուսնությունը մեծացնում է ալկոհոլիզմի ռիսկը
Վաղ ամուսնությունը կարող է հանգեցնել ալկոհոլիզմի, պարզել են ԱՄՆ-ի Վիրջինիայի Համագործակցության համալսարանի հետազոտողները: Աշխատանքը պատրաստվում...
Աղբյուր` Panorama.am
19:00
Ղազախստանում կանգնեցվել է Նազարբաևի հուշարձանը
Ղազախստանի նախագահ Կասիմ-Ժոմարտ Տոկաևը Նուր-Սուլթանում վիդեոկապով մասնակցել է հանրապետության առաջին նախագահ Նուրսուլթան Նազարբաևի հուշարձանի...
Աղբյուր` Panorama.am
18:51
«Ուրարտու» ֆուտբոլային ակումբը խզել է աշխատանքային պայմանագրերը 4 ֆուտբոլիստների հետ
«Ուրարտու» ֆուտբոլային ակումբը երկկողմ համաձայնությամբ խզել է աշխատանքային պայմանագրերը 4 ֆուտբոլիստների հետ:Այս...
Աղբյուր` Panorama.am
18:42
Աշխարհում 11 միլիոնից ավելի մարդ վարակվել է կորոնավիրուսով
Կորոնավիրուսի համաճարակի սկսվելուց ի վեր, ավելի քան 11 միլիոն մարդ հիվանդացել է COVID-19-ով: Վերջին օրվա ընթացքում հայտնաբերվել է 207 հազար նոր...
Աղբյուր` Panorama.am
18:14
Նոր ՀԿ՝ գիտության ու կրթության զարգացման և իրավունքների պաշտպանության համար
«Ես համալսարանական եմ» նախաձեռնության անդամների որոշմամբ, մեկնարկել է «Գիտակրթական նախաձեռնությունների կենտրոն»...
Աղբյուր` Panorama.am
18:08
Թվիթերը հեռացնում է «սև ցուցակ», «տեր» և «ստրուկ» տերմինները
Արևմուտքում ռասիզմի դեմ պայքարի շրջանակներում կոսմետիկայի ընկերությունները քսուքների և լոսյոնների անվանումներից հեռացնում է սպիտակեցնող և...
Աղբյուր` Panorama.am
17:57
Մհեր Մկրտչյանին հետմահու շնորհվել է «Գյումրու պատվավոր քաղաքացի» կոչում
Հարգանքի տուրք՝ ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ Մհեր Մկրտչյան հիշատակին։
Աղբյուր` Panorama.am
17:54
Շվեյցարիայում հաստատվել է COVID-19-ի 97 նոր դեպք
Շվեյցարիայում վերջին 24 ժամվա ընթացքում հայտնաբերվել է COVID-19- ի 97 նոր դեպք, համաճարակի սկսվելուց ի վեր երկրում կորոնավիրուսով վարակվել է...
Աղբյուր` Panorama.am
17:44
Հանրային սննդի օբյեկտներում խախտել են պարետի՝ նարգիլե օգտագործելու արգելքը
Այսօր ՀՀ շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի աշխատակիցները շարունակել են մշտադիտարկումներ իրականացնել Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիս և Մարտունի...
Աղբյուր` Panorama.am

Տեսանյութեր

Փաշինյան. Ես քաղաքացիներին որևէ բանի մեջ չեմ մեղադրում, նրանք զոհ են
18:44 13/06/2020

Փաշինյան. Ես քաղաքացիներին որևէ բանի մեջ չեմ մեղադրում, նրանք զոհ են

Հետևեք մեզ և ծանոթացեք թարմ լուրերին!

Ամենից շատ կարդացված նյութեր

{"core.blocks.header.spell_message1":"\u0546\u0577\u057e\u0561\u056e \u057d\u056d\u0561\u056c\u0568` ","core.blocks.header.spell_message2":"\u0548\u0582\u0572\u0561\u0580\u056f\u0565\u055e\u056c \u0570\u0561\u0572\u0578\u0580\u0564\u0561\u0563\u0580\u0578\u0582\u0569\u0575\u0578\u0582\u0576 \u057d\u056d\u0561\u056c\u056b \u0574\u0561\u057d\u056b\u0576:"}