Քաղաքական 10:35 07/12/2022 Հայաստան

Ատեսավորման և հավելավճարների խնդիրը բերելու է ԶՈւ-երից արտահոսքի. Օհանյան

«Տվյալ առաջարկությամբ փաստորեն Զինված ուժերի  ատեստացիոն ամբողջ համակարգը մենք կապում ենք  հավելավճարների հետ»,- ԱԺ-ում «Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին և «Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքների նախագծերի փաթեթն երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցի քննարկմանն ասաց ԱԺ «Հայաստան» խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանը։

Նա նշեց, որ զինծառայողների սոցիալական  ապահովածության խնդիրը զինվորական ծառայության  գրավչության ամենակարևոր ուղղություններից մեկն է, բայց տվյալ առաջարկություններով  չպետք է այնպիսի տպավորություն ստեղծվի, որ Զինված  ուժերում ատեստացիոն համակարգ գոյություն չունի։ Ս.Օհանյանի ներկայացմամբ, յուրաքանչյուր  կառույցում գոյություն ունեն ատեստացիոն  հանձնաժողովներ, որոնց ղեկավարներն են հրամանատարների տեղակալները և համապատասխան հանձնաժողովներում եզրակացություններ են տրվում, թե  տվյալ զինծառայողը համապատասխանում է  պաշտոնին, չի համապատասխանում կամ արժանի է  առաջխաղացման։

«Տվյալ առաջարկությամբ փաստորեն զինված ուժերի  ատեստացիոն ամբողջ համակարգը մենք կապում ենք  հավելավճարների հետ, որը «Հայաստան» խմբակցությունը գտել է ճիշտ չէ և համապատասխան առաջարկություններ է արել,  որոնց հիմնավորման մեջ նշել ենք,  որ տվյալ սկզբունքով ներկայացված ատեսավորման և հավելավճարների խնդիրը բերելու է Զինված ուժերից  արտահոսքի, ոչ հավասար պայմանների և նաև մարտական  գործողությունների ժամանակ անհավասար պայմաններ են լինելու. մեկը, ով հավելավճար է  ստանում, կարող է տեղի տալ, իսկ մյուսը կարող է հերոսանալ»,- ասաց Օհանյանը։

Նա ներկայացրեց իրենց խմբակցության առաջարկությունը, որը նաև պաշտպանության նախարարին են ներկայացրել. «Առաջարկությունը հետևյալն է՝ այդ  հարցը կարգավորել հետևյալ կերպ. Զինված  ուժերի ատեստացիոն համակարգը թողել նույն կերպ,  բայց մասնագիտական որակավորումների կարգեր կան՝ երրորդ, երկրորդ, առաջին, վարպետներ և այդ  մասնագիտական որակավորումների կարգերի  ընդունման ընթացակարգերն ավելի խստացնել և հավելավճարները ներկայացնել միայն այդ կարգավորման  սկզբունքներում։ Սա է  մեր առաջարկությունը եղել, որը գտնում ենք հիմնավորված»։

Աժ-ն «Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին և «Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքների նախագծերի փաթեթն երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունեց՝  կողմ 65, դեմ 0, ձեռնպահ 26 (ընդդիմադիր պատգամավորներ) ձայների հարաբերակցությամբ։ «Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծ, հոդված 47.

«Պայմանագրային զինծառայողների ատեստավորումը

1. Մարտական խնդիրների իրականացման, պլանավորման կամ վերահսկման գործառույթներ ունեցող պաշտոններ զբաղեցնող պայմանագրային զինվորական ծառայության սպայական, ենթասպայական եւ շարքային կազմերի զինծառայողներին հավելավճար հաշվարկելու նպատակով իրականացվում է ատեստավորում: Ատեստավորման կարգը եւ մարտական խնդիրների ու դրանց իրականացման, պլանավորման կամ վերահսկման գործառույթների շրջանակը սահմանվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ: Մարտական խնդիրների իրականացման, պլանավորման կամ վերահսկման գործառույթների շրջանակի հիման վրա համապատասխան գործառույթներ ունեցող զինվորական պաշտոնների անվանացանկը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարը:

2. Սույն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված ատեստավորմանը մարտական խնդիրների իրականացման, պլանավորման կամ վերահսկման գործառույթներ ունեցող պաշտոններ զբաղեցնող պայմանագրային զինվորական ծառայության սպայական, ենթասպայական եւ շարքային կազմերի զինծառայողներն առաջին անգամ մասնակցում են կամավոր:

3. Օրենքով սահմանված զինվորական պաշտոնների յուրաքանչյուր խմբում նախատեսված եւ մարտական խնդիրների իրականացման, պլանավորման կամ վերահսկման գործառույթներ ունեցող պաշտոն առաջին անգամ զբաղեցնող պայմանագրային զինվորական ծառայության սպայական, ենթասպայական եւ շարքային կազմերի զինծառայողները ենթակա են ատեստավորման պաշտոնը զբաղեցնելու օրվանից ոչ շուտ, քան երեք ամիս հետո եւ ոչ ուշ, քանի չորրորդ ամիսը լրանալու օրը, որի արդյունքներով հավելավճար ստանալու իրավունք ձեռք բերելու դեպքում հավելավճարը հաշվարկվում է պաշտոնի նշանակման օրվանից: Սույն մասով սահմանված կարգով ատեստավորման ենթակա է նաեւ սույն օրենքի 33-րդ հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն նոր պայմանագիր կնքած եւ մարտական խնդիրների իրականացման, պլանավորման կամ վերահսկման գործառույթներ ունեցող պաշտոնի նշանակված պայմանագրային զինծառայողը՝ անկախ այն հանգամանքից, որ համապատասխան պաշտոնը պայմանագրային զինծառայողը զբաղեցնում է առաջին անգամ, թե ոչ:

4. Զբաղեցրած մարտական խնդիրների իրականացման, պլանավորման կամ վերահսկման գործառույթներ ունեցող պաշտոնում ատեստավորված եւ տվյալ պաշտոնի խմբի համար սահմանված չափով հավելավճար ստացող պայմանագրային զինվորական ծառայության սպայական, ենթասպայական եւ շարքային կազմերի զինծառայողները (այսուհետ նաեւ՝ պայմանագրային զինծառայող) ենթակա են ատեստավորման յուրաքանչյուր երեք տարին մեկ անգամ՝ հավելավճարի հաշվարկումը շարունակելու համար: Սույն մասով սահմանված դեպքում՝

1) հղի կամ մինչեւ երեք տարեկան երեխայի խնամքի համար արձակուրդում գտնվող պայմանագրային զինծառայողն ատեստավորման ենթակա է ոչ շուտ, քան արձակուրդից վերադառնալուց երեք ամիս հետո եւ ոչ ուշ, քանի չորրորդ ամիսը լրանալու օրը.

2) հերթական արձակուրդում կամ գործուղման կամ բուժման մեջ գտնվող պայմանագրային զինծառայողը ենթակա է ատեստավորման հերթական արձակուրդի կամ գործուղման կամ բուժման ավարտից հետո եռամսյա ժամկետում:

5. Ատեստավորման ենթակա պայմանագրային զինծառայողը ոչ ուշ, քան երկու ամիս առաջ տեղեկացվում է ատեստավորման անցկացման ժամկետի մասին։

...

7. Ատեստավորման արդյունքներով հավելավճար ստանալու կամ հավելավճարի հաշվարկումը շարունակելու իրավունք ձեռք չբերած պայմանագրային զինծառայողը կարող է կրկնակի ատեստավորում անցնելու համար դիմել տարեկան ոչ ավելի, քան երկու անգամ, որի արդյունքներով հավելավճար ստանալու իրավունք ձեռք բերելու դեպքում հավելավճարը հաշվարկվում է այդ իրավունքի ձեռքբերման օրվանից:

...

«18.1. Մարտական խնդիրների իրականացման, պլանավորման կամ վերահսկման գործառույթներ ունեցող պաշտոններ զբաղեցնող պայմանագրային զինվորական ծառայության սպայական, ենթասպայական եւ շարքային կազմերի զինծառայողներին սույն օրենքի 47-րդ հոդվածով սահմանված ատեստավորման արդյունքներով հաշվարկվում է հավելավճար, որի չափերը եւ վճարման կարգը սահմանվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ: Հավելավճարի հաշվարկման կարգը եւ հաշվարկված հավելավճարի վճարումը դադարեցնելու հիմքերը սահմանվում են Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի նորմատիվ հրամանով: Սույն մասի համաձայն հավելավճար հաշվարկելու դեպքում պայմանագրային զինվորական ծառայության սպայական, ենթասպայական եւ շարքային կազմերի զինծառայողներին «Պետական պաշտոններ եւ պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» օրենքի 32-րդ հոդվածի 6-րդ մասով սահմանված լրավճարը եւ պայմանագրային զինվորական ծառայության պաշտոնի համար սահմանված հավելումը չի հաշվարկվում:»:


 

 

 


 Աղբյուր` Panorama.am
Share |

Լրահոս

11:48
Ռուս քաղաքագետ. Վերադարձ մինչև անցած տարվա փետրվարի 24-ը եղած իրավիճակին չի լինելու
«Արևմուտքը հիբրիդային պատերազմ է վարում Ռուսաստանի դեմ, և Ուկրաինան միայն գործիք արևմտյան քաղաքականության իրականամցման համար»,-ասաց...
Աղբյուր` Panorama.am
11:38
Վթար Կոշ գյուղի մոտակայքում
Փետրվարի 4-ին, ժամը 10։22-ին Արագածոտնի մարզային ճգնաժամային կառավարման կենտրոն ահազանգ է ստացվել, որ Կոշ գյուղի մոտակայքում տեղի է ունեցել ՃՏՊ։...
Աղբյուր` Panorama.am
11:16
Բլինքենը հետաձգել է իր այցը Չինաստան՝ չինական հետախուզական օդապարիկի պատճառով
ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենն անորոշ ժամանակով հետաձգել է այցը Չինաստան։ «Իզվեստիա.ռու»-ի փոխանցմամբ, դա տեղի է ունեցել այն բանից...
Աղբյուր` Panorama.am
11:05
Սուրենյանց. Արցախը «ադրբեջանական» դարձնելու «առաքելությունը» դրված է Արևմուտքի վրա
«Դեմոկրատական այլընտրանք» կուսակցության Քաղաքական խորհրդի նախագահ Սուրեն Սուրենյանցը գրում է. «Խիստ տարակուսելի է, որ...
Աղբյուր` Panorama.am
10:54
Տիգրան Աբրահամյան. Իմաստ կա՞ համազգեստ փոխելու
ԱԺ «Պատիվ ունեմ» խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանը, որ տարիներ շարունակ քաջատեղյակ է ԶՈւ խնդիրներին, զարգացումներին,...
Աղբյուր` Panorama.am
10:45
Հռոմի Պապին տեսնելու համար կաթոլիկ ուխտավորներն ինն օր քայլել են
Պատերազմից տուժած Հարավային Սուդան ժամանած Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսին տեսնելու համար մի խումբ կաթոլիկ ուխտավորները ինն օր քայլել են, որ հասնեն...
Աղբյուր` Panorama.am
10:37
Վարդենիսում այրվել է ավտոտնակում կայանված «VAZ-2121»-ը
Փետրվարի 4-ին, ժամը 04:16-ին Գեղարքունիքի մարզային ճգնաժամային կառավարման կենտրոն ահազանգ է ստացվել, որ Վարդենիս քաղաքի Վ․Մամիկոնյան փողոցում...
Աղբյուր` Panorama.am
10:23
Հայաստանում տարեկան գրանցվում է քաղցկեղի 7700 նոր դեպք
Քաղցկեղի դեմ պայքարի համաշխարհային օրվա այս տարվա կարգախոսն է. «Ապահովել ուռուցքաբանական ծառայությունների և պալիատիվ բուժօգնության...
Աղբյուր` Panorama.am
10:11
ՀԱՊ-ում պահվում է անհայտ հայ նկարչի «Սուրբ Սարգիս» սրբանկարը
Սուրբ Սարգսի կերպարը հանդիպում է հայ արվեստի գրեթե բոլոր ճյուղերում՝ քանդակագործության, որմնանկարչության և հատկապես մանրանկարչության մեջ:...
Աղբյուր` Panorama.am
10:02
Կարեն Բեքարյան. Բավականին լուրջ հարցադրումներ կան Ռուսաստանի ԱԳ նախարարին, բայց սա նաև հետևանք է
«Ոչ բնականաբար, չեմ ընդունում Լավրովի մեղադրանքը»,- Aysor.am-ին տված հարցազրույցում ասաց «Հայացք» վերլուծական կենտրոնի...
Աղբյուր` Panorama.am
09:52
«Ժողովուրդ». Կա՛մ իշխանությունները չեն կարողանում կադրեր գտնել, կա՛մ էլ այդ կադրերը չեն ցանկանում աշխատել այս իշխանությունների հետ
«Ժողովուրդ» թերթը գրում է. «Հայաստանի պետական գերատեսչություններում կան վարչություններ եւ բաժիններ, որոնք տեւական ժամանակ...
Աղբյուր` Panorama.am
09:49
«Հրապարակ». Վլադիմիր Գասպարյանը պատրաստվում է Մոնումենտում գտնվող իր առանձնատունը վաճառել
«Հրապարակ» թերթը գրում է. «Անշարժ գույքի առքուվաճառքով զբաղվող բրոքերներից տեղեկություն ստացանք, որ ոստիկանության նախկին...
Աղբյուր` Panorama.am
09:46
«Փաստ». Ո՞ւմ վարկանիշն է բարձր կամ ցածր. հարցումներ
«Փաստ» թերթը գրում է. «Նախօրեին GALLUP International Association-ը հրապարակել է հերթական հարցման արդյունքները, որոնք այս...
Աղբյուր` Panorama.am
09:44
«Ժողովուրդ». Հայաստանում մսի արտադրության ոլորտում անկում է արձանագրվել
«Ժողովուրդ» թերթը գրում է. «ՀՀ էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը առիթը բաց չի թողնում Հայաստանի տնտեսական աճով...
Աղբյուր` Panorama.am
09:43
Կարեն Բեքարյան. Եթե հասած լինեինք քաղհասարակության զարգացմանն ազգային կապիտալի միջոցով, ուրիշ պատկեր կունենայինք
«Քաղհասարակության կայացման առումով մենք հասանք այն աստիճանի, երբ օրինակ հասանք Հայաստանում սեփական բիզնեսը դառնում է քաղհասարակության...
Աղբյուր` Panorama.am
09:42
«Հրապարակ». Դիջեյ Էդոյին որոշել են փոխարինել Սարգիս Խանդանյանով
«Հրապարակ» թերթը գրում է. «ՔՊ-ն Արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում դիջեյ Էդոյին՝ Էդուարդ...
Աղբյուր` Panorama.am
09:39
«Ժողովուրդ». Ազատի ողբերգական դեպքից 2 շաբաթ առաջ սպան զեկուցագիր է գրել աշխատանքից ազատվելու մասին
«Ժողովուրդ» թերթը գրում է. «Հունվարի 19-ին Ազատ գյուղում տեղի ունեցած հրդեհի հետեւանքով մահացած զինծառայողների քրեական...
Աղբյուր` Panorama.am
09:36
«Հրապարակ». Վարչապետի աշխատակազմն աստղաբաշխական թվերի հասնող դրամաշնորհ է տրամադրել «Հանրային կապերի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ին
«Հրապարակ» թերթը գրում է. «Վարչապետի աշխատակազմն աստղաբաշխական թվերի հասնող դրամաշնորհ է տրամադրել «Հանրային կապերի...
Աղբյուր` Panorama.am
09:33
«Փաստ». ՏԻՄ-երում և մարզպետարաններում բավականին դժգոհություններ կան
«Փաստ» թերթը գրում է. «Այս օրերին տեղեկություններ ենք ստանում, որ տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, նաև...
Աղբյուր` Panorama.am
09:30
«Ժողովուրդ». ՔՊ-ականների համար Գուրգեն Արսենյանի մասնակցությունը լսումներին անակնկալ է եղել
«Ժողովուրդ» թերթը գրում է. «Ընդդիմությունը երեկ Լաչինի միջանցքի մասով խորհրդարանական լսումներ էր նախաձեռնել: Լսումներին...
Աղբյուր` Panorama.am
09:27
«Հրապարակ». ՔՊ-ն ՄԻՊ է փնտրում
«Հրապարակ» թերթը գրում է. «ՄԻՊ պաշտոնում առաջադրումների 2-րդ տասնօրյակն է սկսվել։ Առաջին 10 օրը լրացավ փետրվարի 2-ին,...
Աղբյուր` Panorama.am
09:17
Բասկովը, Ալեգրովան, Գազմանովը, Գալուստյանը հայտնվել են Կանադայի պատժամիջոցների ցուցակում
Կանադան պատժամիջոցներ է սահմանել մի շարք ռուս արտիստների և երգիչների, այդ թվում՝ Նիկոլայ Բասկովի, Միխայիլ Բոյարսկու, Օլեգ Գազմանովի, Նադեժդա...
Աղբյուր` Panorama.am
09:00
Տիգրանաշենի ոլորաններում, Լոռու մարզի ճանապարհներին տեղ-տեղ առկա է մերկասառույց
Տիգրանաշենի ոլորաններում, Լոռու մարզի ճանապարհներին տեղ-տեղ առկա է մերկասառույց Փրկարար ծառայությունը տեղեկացնում է, որ ՀՀ տարածքում կան փակ և...
Աղբյուր` Panorama.am
20:42
Վրաստան ID քարտերով և ԱՄԷ առանց վիզա մուտք գործել հնարովոր է պետությունների կողմից վավերացվելուց հետո
ՀՀ քաղաքացիների՝ նույնականացման (ID) քարտերով Վրաստան մուտք գործելու և Արաբական Միացյալ Էմիրություններ առանց մուտքի վիզա այցելելու մասին ԱԳՆ-ն...
Աղբյուր` Panorama.am
20:30
88 տարեկանում մահացել է ֆրանսիացի մոդելավորող Պակո Ռաբանը
Մահացել է ֆրանսիացի մոդելավորող և պարֆյումեր Պակո Ռաբանը։ Նա 88 տարեկան էր։ RTVI- ի փոխանցմամբ՝ այս մասին հայտնում է Le Monde-ը։ Պակո Ռաբանը...
Աղբյուր` Panorama.am
20:19
Թուրքիա եկած ամեն ամերիկացի դեսպան մտածում է՝ ինչպես հեղաշրջում իրականացնի․ Թուրքիայի ՆԳ նախարար
Թուրքիայի ներքին գործերի նախարար Սուլեյման Սոյլուն մարզային միգրացիոն ղեկավարների գնահատման ժողովի ժամանակ հանդես է եկել ելույթով, որտեղ...
Աղբյուր` Panorama.am
20:09
Սպիտակի ոլորանները դժվարանցանելի են,«Մեղրու սար» կոչվող հատվածում մառախուղ է
Փրկարար ծառայությունը տեղեկացնում է, որ ՀՀ տարածքում կան փակ և դժվարանցանելի ավտոճանապարհներ։ «Փակ են Արագածոտնի մարզում...
Աղբյուր` Panorama.am
19:58
Այսօրվա հայ հասարակությունը բաժանված է «ռուսամետերի» և «արևմտամետերի», իսկ նրան կառավարում են թրքամետերը․ Սենոր Հասրաթյան
Արցախի ՊԲ նախկին խոսնակ Սենոր Հասրաթյանը ֆեյսբուքյան էջում գրել է. «Այսօրվա հայ հասարակությունը՝ (գիտակցաբար, թե անգիտակցաբար)...
Աղբյուր` Panorama.am
19:45
Կալանավորված անձը ներքնազգեստում թաքցրել էր կասկածելի զանգվածներ
Այսօր՝ փետրվարի 3-ին, ժամը 12:45-ի սահմաններում, Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության «Արմավիր» քրեակատարողական...
Աղբյուր` Panorama.am
19:33
Պարտված իշխանությունը միայն նոր պարտություններ կարող է բերել․ Թևան Պողոսյան
«Հանուն մարդկային կայուն զարգացման» ՀԿ կենտրոնի ղեկավար Թևան Պողոսյանը գրում է. «35 տարի է Հայաստանի և´...
Աղբյուր` Panorama.am

Տեսանյութեր

Սահմանադրության դրույթները չեն կարող քաղաքական հայեցողության միջոցով հանկարծ վերացվել. Պողոսյան
13:04 03/02/2023

Սահմանադրության դրույթները չեն կարող քաղաքական հայեցողության միջոցով հանկարծ վերացվել. Պողոսյան

Հետևեք մեզ և ծանոթացեք թարմ լուրերին!

Ամենից շատ կարդացված նյութեր

{"core.blocks.header.spell_message1":"\u0546\u0577\u057e\u0561\u056e \u057d\u056d\u0561\u056c\u0568` ","core.blocks.header.spell_message2":"\u0548\u0582\u0572\u0561\u0580\u056f\u0565\u055e\u056c \u0570\u0561\u0572\u0578\u0580\u0564\u0561\u0563\u0580\u0578\u0582\u0569\u0575\u0578\u0582\u0576 \u057d\u056d\u0561\u056c\u056b \u0574\u0561\u057d\u056b\u0576:"}