Մշակույթ 12:19 19/10/2021 Հայաստան

Վերարտադրված պատմական հագուստներ և 3D մոդելավորմամբ հազարամյա շինություններ՝ Ռուբեն Սարգսյանից

Ճարտարապետ-3D վերակազմող և պատմական հագուստների հետազոտող և վերարտադրող` երկու տարբեր ու յուրահատուկ մասնագիտություններ, որոնց տիրապետում է Ռուբեն Սարգսյանը: Երիտասարդ գիտնականի նպատակն է՝ հայ հասարակությանն ավելի շատ տեղեկություն հաղորդել իր պատմական անցյալի մասին: Երկարատև ուսումնասիրական աշխատանքից հետո Ռուբեն Սարգսյանը 3D մոդելավորմամբ հնարավորություն է տալիս առավել շատ պատկերացում կազմել մեր՝ դեռևս  3000 տարի առաջ գոյություն ունեցած աղյուսաշեն ճարտարպետության, նաև մեր արքաների հագուկապի մասին:

Panorama.am-ը զրուցել է Ռուբեն Սարգսյանի հետ:

Panorama.am - Ճարտարապետ-3D վերակազմող և պատմական հագուստների հետազոտող և վերարտադրող՝ երկու յուրահատուկ ու հետաքրքիր մասնագիտություն: Ի՞նչ կա երկու մասնագիտությունների մեջ ընդհանուր, ո՞րն է ավելի հոգեհարազատ:

Ռ.Սարգսյան - Հոգեհարազատը պատմությունն է, և այն ամենը, ինչը կարող է նպաստել պատմական ժամանակաշրջանի մասին պատկերացում ստանալու համար։ Եռաչափ վերակազմությունը թույլ է տալիս ընկալելու ճարտարապետությունը և միջավայրը, իսկ հագուստները լրացնում են դրանք։ Երկուսի համադրությամբ հնարավոր է դառնում պատմական ժամանակաշրջանը ընկալել իր բնույթով և էությամբ։

Panorama.am - Ճարտարապետ-վերակազմողի մասնագիտությամբ, կարծեք թե, Հայաստանում քիչ մասնագետներ կան:  Ստույգ ո՞ր շրջանի հուշարձանների վերակազմությամբ եք զբաղվում, ինչո՞ւ ընտրեցիք այդ շրջանն ու ո՞րն է այդ ժամանակաշրջանի առանձնահատկությունը:

Ռ.Սարգսյան- Ժամանակաշրջանը, որով զբաղվում եմ, ներկայացնում է Ք.ա. IX-I դարերը։
Պատմականորեն դրանք ուրարտական, Երվանդական և Արտաշեսյան ժամանակաշրջաններն են ներկայացնում։ Այս ժամանակաշրջաններն ընտրվել են այն պարզ պատճառով, քանի որ հասարակությանը քիչ են հայտնի։ Մեր աչքի առաջ այժմ էլ ունենք միջնադարը ներակայացնող ամրոցներ, վանքեր և եկեղեցիներ։ Անհրաժեշտություն է՝ գիտական մակարդակով ցույց տալ հանրությանը, թե ինչ է եղել նախքան այդ ամենը։

Panorama.am - Ի՞նչ աղբյուրներից եք հիմնականում օգտվում, արդյո՞ք բավարար տեղեկատվություն կա:

Ռ.Սարգսյան - Աղբյուրները, ինչպես նաև բազմաոլորտ մասնագետները, որոնց հետ համագործակցելով և այն տարաբնույթ աշխատությունները, որոնց ուսումնասիրելով, հնարավոր է լինում ստանալ վերակազմությունները։ Վերակազմությունը բաղկացած է մի շարք մասնագիտությունների համադրումից և կիրառումից, որոնցից են օրինակ՝ հնագիտությունը, պատմագիտությունը, մշակութաբանությունը, արվեստաբանությունը, երկրագիտությունը և այլն։

Անշուշտ, վերակազմված ժամանակաշրջաններից մեզ հասած տեղեկությունները սուղ են։
Միջնադարյան քարեղեն կառույցից հասած տեղեկությունը ավելի շատ է, քան շուրջ 3000 տարի առաջ գոյություն ունեցած աղյուսաշեն ճարտարպետությունից, բայց հենց դա է հետաքրքրություն առաջացնում, դժվարամատչելիությունը, ինչի հետևանքով պետք է ավելի շատ տեղեկություն հայթայթել և ջանք թափել՝ վերակազմությունը ստանալու համար։ 

Panorama.am - Հայաստանին անհրաժե՞շտ են ճարտարապետ-վերակազմողի մասնագիտության զարգացման ուղղությամբ քայլերը: Եթե այո, ինչո՞ւ են անհրաժեշտ ճարտարապետ-վերակազմողներ:

Ռ.Սարգսյան - Ճարտարապետ-վերակազմողի գործառույթը միտված է 3D վերակազմության միջոցով ցույց տալ այն, ինչ այլևս գոյություն չունի, կամ՝ հնարավոր չի վերականգնել իրականում։ Եթե խոսքը միայն տեխնիկական հարցը լիներ, այն է՝ 3D մոդելավորումը, ապա ամեն ոք կարող է դա անել՝ տիրապետելով ծրագրերին։ Բայց ճարտարապետ-վերակազմողի գործառույթը ոչ միայն տեխնիկականն է, այլ նաև տեղեկության հայթայթումը, հավաքագրումը և ուսումնասիրումը, որի հիման վրա միայն, հնարավոր է իրականացնել մոդելավորումը՝ դիմելով ծրագրերին։

Panorama.am - Ձեր կազմած 3D վերակազմությունների պատկերագիրքը հնարավորություն է տալիս պատկերացնել, թե նախկինում ինչպիսի տեսք են ունեցել Էրեբունի և Թեյշեբաինի ամրոց-բնակատեղիները։ Ինչպիսի՞ գիտական աղբյուրներից եք օգտվում։ Ըստ Ձեզ, ի՞նչ կտա այդ պատկերագիրքը Վանի թագավորության ուսումնասիրության գործում:

Ռ.Սարգսյան - Աղբյուրները իրենցից ներկայացնում են ինչպես հնագիտական պեղումներից ի հայտ եկած տեղեկությունները, այնպես էլ պատմահամեմատական վերլուծությունները, նաև խորհրդատվությունները հնագետների, ճարտարապետների, ճարտարագետների, պատմաբանների և երկրաբանների կողմից։ Այդ ամենի շնորհիվ՝ հանրությանը գիտահանրամատչելի կերպով ցույց են տրվում հնավայրերը։ Դրանք նպաստում են վերջիններիս ճիշտ ընկալմանը և հետաքրքրության առաջացմանը։Panorama.am - Հիմա նոր աշխատության վրա սկսե՞լ եք աշխատել: Եթե այո, մանրամասներ կներկայացնե՞ք:

Ռ.Սարգսյան - Հիշեցնեմ, որ ժամանակաշրջանը, որով զբաղվում եմ, ներկայացնում է ոչ միայն ուրարտական, այլև Երվանդական և Արտաշեսյան ժամանակաշրջանները։ Զուգահեռաբար տարվում են աշխատանքներ Երվանդաշատ, Արմավիր, Արտաշատ և Արևմտյան Հայաստանում գտնվող Արշամեա հնավայրերի ուսումնասիրման և վերակազմության շուրջ։

Panorama.am - Այժմ մյուս՝ պատմական հագուստների ուսումնասիրող և վերարտադրող մասնագիտության շուրջ: Ի՞նչ է այն իրենից ենթադրում, թեև արդեն անվանումից հասկանալի է, բայց Ձեր բառերով ինչպե՞ս կներկայացնեք Ձեր այս մասնագիտությունը:

Ռ.Սարգսյան - Հագուստների վերարտադրությունը կատարվում է գիտական հիմքի վրա։ Աշխատանքի շրջանակներում կատարվում են ուսումնաիսրություններ, վերարտադրվում են հագուստները, և դրանց հետ առնչվող տարրերը, ինչպիսիք են՝ թագերը, ճարմանդները, զենքերը, զարդերը և այլն։

Panorama.am - Ո՞ր շրջանի հագուստներն եք ուսումնասիրում և վերարտադրում: Դուք ավելի շատ արքաների, բարձրաշխարհիկ անձանց հագուսների, արդուզարդերի վերարտադրմամբ եք զբաղված:

Ռ.Սարգսյան - Հագուստների վերարտադրության շրջանակներում ընտրվել են բարձրաշխարհիկ անձանց հանդերձները այն պարզ պատճառով, որ վերջիններս կարող էին իրենց թույլ տալ կիրառելու տարատեսակ նյութեր և գույներ՝ դառնալով առավել ներկայանալի, ինչը հասու չէր հասարակ մարդկանց։

Ազնվականությունը խորհրդանշում էր երկրի պետականությունը։ Պատմական հագուստների վերարտադրությունը ունի նաև քաղաքական բնույթ՝ ցույց տալու երկրի ուժն ու փառավոր անցյալը։ Տարօրինակ չէ, որ Ռուսաստանի կայսր Նիկոլայ II-ը պարահանդես էր կազմակերպել, որի շրջանակներում ավանդական (ցարական) հագուստներով էր հանդես եկել ազնվականությունը։ Իրանի վերջին շահը՝ Ռեզան, վերարտադրելով Պարսից պատմության ազնվականության հանդերձները, Աքեմենյաններից մինչ Իսլամական Հանրապետությունը, շքերթ էր կազմակերպել, հրավիրելով աշխարհի առաջնորդներին՝ ուղղակիորեն ցույց տալու պարսից փառավոր անցյալը, որի շարունակությունն էր՝ իր կողմից ղեկավարվող ներկայիս Իրանը։

Panorama.am - Մեր արքաների հագուստներն ի՞նչ են պատմում իրենց տերերի մասին:

Ռ.Սարգսյան - Արքաները և թագուհիները պատմության մեջ հանդես էին գալիս ոչ միայն որպես քաղաքական կերպարներ, այլ որոշ պարագաներում՝ նրանք և իրենց իշխանությունը սրբացվում էր։ Մեզ տեղեկություններ են հասել հայոց արքաների մի քանի տիտղոսների մասին, ինչպիսիք են՝ «Աստծո ստվեր», «Տիեզերքի արքա», «Աստվածային», «Արեգակնային» և այլն։ Կան հիշատակություններ, երբ արքաները համարվում էին արեգակի, իսկ թագուհիները՝ լուսնի մարմնավորումները երկրի վրա։ Ըստ այդմ, վերջիններիս հանդերձանքը պետք է համապատասխաներ իրենց կոչմանը և տիտղոսներին։

Դրանք իրագործելու նպատակով կիրառվում էր նյութերի առատ տեսականի, ի թիվս՝ հարուստ գունապնակների և կտորների տեսակների առատ ընտրանու, թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարերի, ոսկու և արծաթի զարդարանքներով հարուստ հագուստների։ Գույները, նյութերը և նախշերը ունեին թաքնված իմաստներ՝ վերածելով ազնվականի հանդերձանքը՝ որպես խորհրդանշական մի ամբողջություն։

Panorama.am - Ունե՞ք աշխատություն վերարտադրված հագուստների մասին:

Ռ.Սարգսյան - Այժմ կատարվում են ուսումնասիրման, վերարտադրման և կազմարարական  աշխատանքները։ Երբ պատրաստ կլինի, առաջիկայում կտպագրվի հեղինակային գիտահանրամատչելի աշխատությունը, որում կներկայացվեն հագուստների վերարտադրությունները, պատմական ակնարկները և ուսումնասիրությունները, որոնց հիման վրա կատարվել են դրանք։Panorama.am - Որտե՞ղ  կարելի է օգտագործել այդ հագուստներն ու արդուզարդերը: Կարծում եմ՝ պատմական ֆիլմերում, սակայն մեզ մոտ հաճախ չեն նկարահանում պատմական ֆիլմեր:

Ռ.Սարգսյան - Հագուստները ոչ միայն նախատեսված են թանգարանների և գիտական աշխատությունների համար, այլ պետք է  նաև կիրառվեն ֆիլմերում, քանի որ մեծամասամբ դրանց միջոցով է, որ հասարակության լայն խմբերը ծանոթանում են պատմական դրվագներին։ Հագուստի տեսքը կարող է հետաքրքրություն առաջացնել՝ առավել գրավիչ դարձնելով տվյալ երկիրը, ժամանակաշրջանը և պատմությունը։ Այդ է պատճառը, որ շատ երկրներ ջանք և եռանդ չեն խնայում՝ պատշաճ մակարդակով՝ ներկայացնելու իրենց պատմական անցյալը և տվյալ ժամանակաշրջանին բնորոշ հագուստները։ Ուզում եմ ընդգծել, որ հագուստները պետք է լինեն առավելագույնս գիտական հիմնավորումներով։

Panorama.am - Պատվերներ ընդունո՞ւմ եք կամ համագործակցո՞ւմ եք ֆիլմարտադրողների հետ:

Ռ.Սարգսյան - Այս պահին, կամավոր սկզբունքներով, համագործակցում եմ լուսահոգի Արտակ Մովսիսյանի հեղինակած «Հայոց թագուհիներ» ֆիլմի աշխատակազմի հետ։ Սա թերևս առաջին անգամն է, երբ ուսումնասիրություններիս հիման վրա՝ ժամանակաշրջանի հագուստները ներկայացվելու են վավերագրական ֆիլմի շրջանակներում։ Հավելեմ նաև, որ վերարտադրած հագուստներիցս մեկը, այն է՝ ազնվական ուրարտուհու հանդերձանքը, կարող եք տեսնել «Էրեբունի» թանգարանում։ 

Panorama.am - Շնորհակալություն զրույցի համար:Աղբյուր` Panorama.am
Share |
Տեքստում սխալ կամ վրիպակ նկատելու դեպքում, ուղարկեք խմբագրին հաղորդագրություն` նշելով տվյալ սխալը, այնուհետև սեղմելով Ctrl-Enter:

Լրահոս

13:38
ԱԳՆ. Հայաստանը Ադրբեջանական Հանրապետությանը կոչ է անում զերծ մնալ սադրիչ հռետորաբանությունից
Հայաստանի ԱԳ  նախարարությունը տարածել է հայտարարություն՝ արձագանքելով Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հայտարարությանը։ «Ադրբեջանի...
Աղբյուր` Panorama.am
13:37
Զբոսաշրջիկներն Անիի ավերակներում կկարողանան շրջել էլեկտրական կառքով
Զբոսաշրջիկների այցն Անիի ավերակներ հեշտ ու հարմարավետ դարձնելու համար շահագործման է հանձնվել  էլեկտրական կառք (ֆայտոն)։ Այս մասին գրում է...
Աղբյուր` Panorama.am
13:33
Զարթոնքը, Հայքը և Մեր համայնքը որոշել են համատեղ ստանձնել Թալինի կառավարման պատասխանատվությունը
«Զարթոնք» ազգային քրիստոնեական կուսակցությանը,  «Հայք» լիբերալ կուսակցության, «Մեր համայնքը»...
Աղբյուր` Panorama.am
13:27
Մահացել է «Մի» ուղղաթիռների փորձարկող օդաչու, Խորհրդային Միության հերոս Գուրգեն Կարապետյանը
Մոսկվայում 85 տարեկան հասակում մահացել է «Մի» կոնստրուկտորական բյուրոյի փորձարկող օդաչու, Խորհրդային Միության հերոս Գուրգեն...
Աղբյուր` Panorama.am
13:19
Սուտ են ասում ՔՊ-ականները, որ 25 համայնքում հաղթել են. Իշխան Սաղաթելյան
«Հունիսի 20-ի ընտրությունների և ՏԻՄ ընտրությունների արդյունքների համաձայն՝ «Քաղաքացիական պայմանագիր»  կուսակցությունը 240...
Աղբյուր` Panorama.am
13:13
ԿԸՀ. Վերահաշվարկ կիրականացվի վեց տարածքային ընտրական հանձնաժողովներում
Դեկտեմբերի 5-ին կայացած տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների քվեարկության արդյունքների վերահաշվարկի կամ տեղամասում քվեարկության...
Աղբյուր` Panorama.am
13:06
Ալեն Սիմոնյանը ՌԴ-ի կողմից սկանդալային գնահատված իր հայտարարությունը այդպիսիսն չհամարեց և պնդեց ասածները
«Դուք  ռուս լրագրողների հետ հանդիպմանը մի այսպիսի դիտարկում արեցիք՝ ասելով, որ Հայաստանում կա տարածված կարծիք, որ Ռուսաստանն է Արցախը...
Աղբյուր` Panorama.am
12:57
ԱՄՆ դեսպանատուն. Մեզ նաև հասել են ՏԻՄ ընտրություններում ընդդիմադիր թեկնածուների նկատմամբ ճնշումների մասին հաղորդումներ
ԱՄՆ դեսպանատունը տարածել է հայտարարություն Հայաստանում  ՏԻՄ ընտրությունների վերաբերյալ։ Դեսպանատան էջում հրապարակված հայտարարության մեջ...
Աղբյուր` Panorama.am
12:51
Իսպանիան նախատեսում է գործարկել միջքաղաքային օդային տաքսի
Հինգ տարվա ընթացքում Իսպանիայում առաջին թռչող տաքսին կարողանալու է ուղևորներ փոխադրել  ՝Բալեարյան կղզիների, Վալենսիայի և Բարսելոնայի մեջ։...
Աղբյուր` Panorama.am
12:46
Շնորհակալություն Ջորջ Քլունիին Turkish Airlines-ի գովազդում նկարահանումներից հրաժարվելու համար.ANCA
Ամերիկայի Հայ դատի հանձնախումբը շնորհակալություն է հայտնել հոլիվուդյան դերասան Ջորջ Քլունիին թուրքական ավիաընկերության գովազդում նկարահանվելուց...
Աղբյուր` Panorama.am
12:44
Հնագետները Չինաստանում հայտնաբերել են Մինգ դինաստիայի խորհրդավոր դամբարան
Չինաստանի Հեբեյ նահանգում հնագետները հայտնաբերել են Մինգ դինաստիայի (1368-1644 թթ.) դարաշրջանի հնագույն դամբարան, հայտնում է News.cn-ը՝ հղում...
Աղբյուր` Panorama.am
12:40
Հայաստանում ավելի շատ պատվաստվում են տղամարդիկ
Հայաստանում առաջին դեղաչափով պատվաստվածների 54.1 տոկոսը տղամարդիկ են։ Նման տվյալներ է հրապարակել Առողջապահության նախարարությունը։ Երկրորդ...
Աղբյուր` Panorama.am
12:39
Ալեն Սիմոնյանի մոտ փայլուն ստացվում է միայն պետբյուջեի հաշվին հարստանալը և նոր պադավատ ունենալը. Արեգնազ Մանուկյան
«Տեղյա՞կ եք, թե ադրբեջանական լրատվամիջոցների գլխավոր հերոսն ամենաօրյա ռեժիմով ով է։ Ձեր առաջնորդ Նիկոլ Փաշինյանի նկարը Հաքին.ազ-ը էջերից...
Աղբյուր` Panorama.am
12:33
Վարդան Օնանյան. Եթե միախումբ լինենք, ուժեղանանք, կորցրածը միասին հետ ենք բերելու
Զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամն իր ֆեյսբուքյան էջում պատմել է լրագրող, հեռուստահաղորդավար Վարդան Օնանայնաի մասին, ով պատերազմի...
Աղբյուր` Panorama.am
12:24
Թշնամուց վախեցած իշխանությունից սպասել, որ ինքը հերոսություն պետք է գործի, ուղղակի անիմաստ է. Արծվիկ Մինասյան
«Ամբողջ հարցն էլ հենց սա է, որ գործադիր իշխանությունը և քաղաքական մեծամասնությունն իրենց պահում են անպատասխանատու և հայրենիքի, ազգի համար...
Աղբյուր` Panorama.am
12:21
Մարդիկ արդեն հասկանում են՝ այս իշխանության առաջարկած օրակարգն սպառնում է իրենց անձնական անվտանգությանը. Թևանյան
«Ակնհայտ է, որ մինչ իշխանություններն ասում են, թե ոչինչ չեն թաքցնում, պարզ են, թափանցիկ են, բացահայտ գաղտնի գործընթաց է տեղի ունենում։ Շատ...
Աղբյուր` Panorama.am
12:09
Ռուս դաշնակահար Ալեքսանդր Յակովլևը համերգով հանդես կգա «Տաղարան» համույթի հետ
Հնագույն երաժշտության «Տաղարան» համույթը (գեղարվեստական ղեկավար և դիրիժոր, ՀՀ մշակույթի վաստակավոր գործիչ Սեդրակ Երկանյան)...
Աղբյուր` Panorama.am
11:58
Սուտ ասելը, թերևս, ինչ դուրս է եկել՝ Արսեն Թորոսյանը նեղություն չի քաշում. Թագուհի Թովմասյան
«Ես չէի ուզում Պանդորայի արկղը բացել, բայց առողջապահության նախկին նախարար Արսեն Թորոսյանը ստիպեց խոսել նախարար եղած տարիներին իր թույլ...
Աղբյուր` Panorama.am
11:52
Արևմուտքը հանդես է եկել Ռուսաստանի և Ուկրաինայի բանակցությունների վերսկսման օգտին
Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, ԱՄՆ-ի, Իտալիայի և Մեծ Բրիտանիայի ղեկավարները հայտարարել են «նորմանդական ձևաչափի» շրջանակում Կիևի հետ Մոսկվայի...
Աղբյուր` Panorama.am
11:46
Ասպրամ Կրպեյանն ԱԺ-ում երդվեց՝ հավատարիմ մնալ հոր՝ Ազգային հերոս Թաթուլ Կրպեյանի դավանած սկզբունքներին
Չնայած՝ պատգամավորների երդման տեքստը սահմանված է օրենքով, սակայն Ասպրամ Կրպեյանը լիովին այլ երդման տեքստով հանդես եկավ։
Աղբյուր` Panorama.am
11:40
Զելենսկին ամոթալի լռել է Կարմիր բանակի մասին
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին մոռացել է հիշատակել Կարմիր Բանակը երկրի զինված ուժերի ստեղծման 30-ամյա հոբելյանին նվիրված...
Աղբյուր` Panorama.am
11:29
07.12.2021. Կորոնավիրուսի 240 նոր դեպք է գրանցվել, 28 մարդ մահացել է
Համավարակից ի վեր, ըստ պաշտոնական տվյալների, Հայաստանում մահացել է 9175 կորոնավիրուսով հիվանդ։
Աղբյուր` Panorama.am
11:27
Սահմանազատման ու սահմանագծման հարցում չկատարել քայլեր, որոնք կվնասեն Արցախին. Սեյրան Օհանյան
«Սահմանագծման և սահմանազատման այս զգայուն հարցը պետք է բաց քննարկվի, իշխանությունը խուսափում է  հրապարակային դարձնել այն, ինչ տեղի է...
Աղբյուր` Panorama.am
11:25
Այսօրվա շատ իշխանավորներ դրսից ֆինանսավորմամբ հետևողականորեն վարկաբեկել են բանակը, զինվարականներին. Արեգնազ Մանուկյանը
«Համաձայն իմ կողմից ներկայացված նախագծի՝ զինծառայողների առողջական վիճակի հետազոտությունը, փորձաքննությունը, բուժումը կատարվում են...
Աղբյուր` Panorama.am
11:13
ՆԱՏՕ-ն չի ճանաչում կարմիր գծեր.Պեսկով
ՆԱՏՕ-ն չափազանց ագրեսիվ դիրքորոշում է ցուցաբերում և կարմիր գծեր չի ճանաչում, Ռուսաստանին դա դուր չի գալիս, Մոսկվան ապահովագրում է իր սեփական...
Աղբյուր` Panorama.am
11:01
ԱՄՆ-ն և Եվրամիությունը կարող են սահմանափակումներ մտցնել ռուբլու փոխանակման համար
ԱՄՆ-ն և Եվրամիությունը դիտարկում են ռուսական խոշորագույն բանկերի և Ռուսաստանի ուղղակի ներդրումների հիմնադրամի դեմ պատժամիջոցներ կիրառելու հարցը,...
Աղբյուր` Panorama.am
10:55
Իրանական ինքնաթիռը արտակարգ վայրէջք է կատարել Շիրազում
Իրանական Aseman ավիաընկերության ինքնաթիռը, որը չվերթ էր իրականացնում Շիրազ քաղաքից դեպի Մասկատ, հարկադիր վայրէջք է կատարել շարժիչի բռնկման...
Աղբյուր` Panorama.am
10:47
Մոդին ասել է, որ համաճարակը չի ազդել Հնդկաստան-Ռուսաստան հարաբերությունների վրա
Կորոնավիրուսի համաճարակը չի կարող ազդել Հնդկաստանի և Ռուսաստանի հարաբերությունների վրա, հայտարարել է Հնդկաստանի վարչապետ Նարենդրա Մոդին...
Աղբյուր` Panorama.am
10:35
ԵՄ-ն Մյանմայի իշխանություններին կոչ է անում ազատ արձակել բոլոր քաղբանտարկյալներին
ԵՄ-ն Մյանմայի իշխանություններին կոչ է արել ազատ արձակել բոլոր քաղբանտարկյալներին։ Ինչպես հայտնում է «ՌԻԱ ՆՈՎՈՍՏԻ» գործակալությունը,...
Աղբյուր` Panorama.am
10:30
Դուք կարողացե՞ք էլ ապահովել Փաշինյանի, ԱԳ և ՊՆ նախարարի, ԱԱԾ տնօրենի ներկայությունը նիստին. Աննա Գրիգորյանը՝ ԱԺ նախագահությանը
ԱԺ նիստերի օրակարգում է «Հայաստան» դաշինքի կողմից ներկայացված «Ռազմագերիների, պատանդների, անհայտ կորածների եւ պահվող այլ...
Աղբյուր` Panorama.am

Տեսանյութեր

Հայաստանն ախտահարվել է ծայրաստիճան վտանգավոր վիրուսով՝ պոպուլիզմի վիրուսով. Սերժ Սարգսյան
15:24 01/12/2021

Հայաստանն ախտահարվել է ծայրաստիճան վտանգավոր վիրուսով՝ պոպուլիզմի վիրուսով. Սերժ Սարգսյան

Հետևեք մեզ և ծանոթացեք թարմ լուրերին!

Ամենից շատ կարդացված նյութեր

{"core.blocks.header.spell_message1":"\u0546\u0577\u057e\u0561\u056e \u057d\u056d\u0561\u056c\u0568` ","core.blocks.header.spell_message2":"\u0548\u0582\u0572\u0561\u0580\u056f\u0565\u055e\u056c \u0570\u0561\u0572\u0578\u0580\u0564\u0561\u0563\u0580\u0578\u0582\u0569\u0575\u0578\u0582\u0576 \u057d\u056d\u0561\u056c\u056b \u0574\u0561\u057d\u056b\u0576:"}