Մշակույթ 12:19 19/10/2021 Հայաստան

Վերարտադրված պատմական հագուստներ և 3D մոդելավորմամբ հազարամյա շինություններ՝ Ռուբեն Սարգսյանից

Ճարտարապետ-3D վերակազմող և պատմական հագուստների հետազոտող և վերարտադրող` երկու տարբեր ու յուրահատուկ մասնագիտություններ, որոնց տիրապետում է Ռուբեն Սարգսյանը: Երիտասարդ գիտնականի նպատակն է՝ հայ հասարակությանն ավելի շատ տեղեկություն հաղորդել իր պատմական անցյալի մասին: Երկարատև ուսումնասիրական աշխատանքից հետո Ռուբեն Սարգսյանը 3D մոդելավորմամբ հնարավորություն է տալիս առավել շատ պատկերացում կազմել մեր՝ դեռևս  3000 տարի առաջ գոյություն ունեցած աղյուսաշեն ճարտարպետության, նաև մեր արքաների հագուկապի մասին:

Panorama.am-ը զրուցել է Ռուբեն Սարգսյանի հետ:

Panorama.am - Ճարտարապետ-3D վերակազմող և պատմական հագուստների հետազոտող և վերարտադրող՝ երկու յուրահատուկ ու հետաքրքիր մասնագիտություն: Ի՞նչ կա երկու մասնագիտությունների մեջ ընդհանուր, ո՞րն է ավելի հոգեհարազատ:

Ռ.Սարգսյան - Հոգեհարազատը պատմությունն է, և այն ամենը, ինչը կարող է նպաստել պատմական ժամանակաշրջանի մասին պատկերացում ստանալու համար։ Եռաչափ վերակազմությունը թույլ է տալիս ընկալելու ճարտարապետությունը և միջավայրը, իսկ հագուստները լրացնում են դրանք։ Երկուսի համադրությամբ հնարավոր է դառնում պատմական ժամանակաշրջանը ընկալել իր բնույթով և էությամբ։

Panorama.am - Ճարտարապետ-վերակազմողի մասնագիտությամբ, կարծեք թե, Հայաստանում քիչ մասնագետներ կան:  Ստույգ ո՞ր շրջանի հուշարձանների վերակազմությամբ եք զբաղվում, ինչո՞ւ ընտրեցիք այդ շրջանն ու ո՞րն է այդ ժամանակաշրջանի առանձնահատկությունը:

Ռ.Սարգսյան- Ժամանակաշրջանը, որով զբաղվում եմ, ներկայացնում է Ք.ա. IX-I դարերը։
Պատմականորեն դրանք ուրարտական, Երվանդական և Արտաշեսյան ժամանակաշրջաններն են ներկայացնում։ Այս ժամանակաշրջաններն ընտրվել են այն պարզ պատճառով, քանի որ հասարակությանը քիչ են հայտնի։ Մեր աչքի առաջ այժմ էլ ունենք միջնադարը ներակայացնող ամրոցներ, վանքեր և եկեղեցիներ։ Անհրաժեշտություն է՝ գիտական մակարդակով ցույց տալ հանրությանը, թե ինչ է եղել նախքան այդ ամենը։

Panorama.am - Ի՞նչ աղբյուրներից եք հիմնականում օգտվում, արդյո՞ք բավարար տեղեկատվություն կա:

Ռ.Սարգսյան - Աղբյուրները, ինչպես նաև բազմաոլորտ մասնագետները, որոնց հետ համագործակցելով և այն տարաբնույթ աշխատությունները, որոնց ուսումնասիրելով, հնարավոր է լինում ստանալ վերակազմությունները։ Վերակազմությունը բաղկացած է մի շարք մասնագիտությունների համադրումից և կիրառումից, որոնցից են օրինակ՝ հնագիտությունը, պատմագիտությունը, մշակութաբանությունը, արվեստաբանությունը, երկրագիտությունը և այլն։

Անշուշտ, վերակազմված ժամանակաշրջաններից մեզ հասած տեղեկությունները սուղ են։
Միջնադարյան քարեղեն կառույցից հասած տեղեկությունը ավելի շատ է, քան շուրջ 3000 տարի առաջ գոյություն ունեցած աղյուսաշեն ճարտարպետությունից, բայց հենց դա է հետաքրքրություն առաջացնում, դժվարամատչելիությունը, ինչի հետևանքով պետք է ավելի շատ տեղեկություն հայթայթել և ջանք թափել՝ վերակազմությունը ստանալու համար։ 

Panorama.am - Հայաստանին անհրաժե՞շտ են ճարտարապետ-վերակազմողի մասնագիտության զարգացման ուղղությամբ քայլերը: Եթե այո, ինչո՞ւ են անհրաժեշտ ճարտարապետ-վերակազմողներ:

Ռ.Սարգսյան - Ճարտարապետ-վերակազմողի գործառույթը միտված է 3D վերակազմության միջոցով ցույց տալ այն, ինչ այլևս գոյություն չունի, կամ՝ հնարավոր չի վերականգնել իրականում։ Եթե խոսքը միայն տեխնիկական հարցը լիներ, այն է՝ 3D մոդելավորումը, ապա ամեն ոք կարող է դա անել՝ տիրապետելով ծրագրերին։ Բայց ճարտարապետ-վերակազմողի գործառույթը ոչ միայն տեխնիկականն է, այլ նաև տեղեկության հայթայթումը, հավաքագրումը և ուսումնասիրումը, որի հիման վրա միայն, հնարավոր է իրականացնել մոդելավորումը՝ դիմելով ծրագրերին։

Panorama.am - Ձեր կազմած 3D վերակազմությունների պատկերագիրքը հնարավորություն է տալիս պատկերացնել, թե նախկինում ինչպիսի տեսք են ունեցել Էրեբունի և Թեյշեբաինի ամրոց-բնակատեղիները։ Ինչպիսի՞ գիտական աղբյուրներից եք օգտվում։ Ըստ Ձեզ, ի՞նչ կտա այդ պատկերագիրքը Վանի թագավորության ուսումնասիրության գործում:

Ռ.Սարգսյան - Աղբյուրները իրենցից ներկայացնում են ինչպես հնագիտական պեղումներից ի հայտ եկած տեղեկությունները, այնպես էլ պատմահամեմատական վերլուծությունները, նաև խորհրդատվությունները հնագետների, ճարտարապետների, ճարտարագետների, պատմաբանների և երկրաբանների կողմից։ Այդ ամենի շնորհիվ՝ հանրությանը գիտահանրամատչելի կերպով ցույց են տրվում հնավայրերը։ Դրանք նպաստում են վերջիններիս ճիշտ ընկալմանը և հետաքրքրության առաջացմանը։Panorama.am - Հիմա նոր աշխատության վրա սկսե՞լ եք աշխատել: Եթե այո, մանրամասներ կներկայացնե՞ք:

Ռ.Սարգսյան - Հիշեցնեմ, որ ժամանակաշրջանը, որով զբաղվում եմ, ներկայացնում է ոչ միայն ուրարտական, այլև Երվանդական և Արտաշեսյան ժամանակաշրջանները։ Զուգահեռաբար տարվում են աշխատանքներ Երվանդաշատ, Արմավիր, Արտաշատ և Արևմտյան Հայաստանում գտնվող Արշամեա հնավայրերի ուսումնասիրման և վերակազմության շուրջ։

Panorama.am - Այժմ մյուս՝ պատմական հագուստների ուսումնասիրող և վերարտադրող մասնագիտության շուրջ: Ի՞նչ է այն իրենից ենթադրում, թեև արդեն անվանումից հասկանալի է, բայց Ձեր բառերով ինչպե՞ս կներկայացնեք Ձեր այս մասնագիտությունը:

Ռ.Սարգսյան - Հագուստների վերարտադրությունը կատարվում է գիտական հիմքի վրա։ Աշխատանքի շրջանակներում կատարվում են ուսումնաիսրություններ, վերարտադրվում են հագուստները, և դրանց հետ առնչվող տարրերը, ինչպիսիք են՝ թագերը, ճարմանդները, զենքերը, զարդերը և այլն։

Panorama.am - Ո՞ր շրջանի հագուստներն եք ուսումնասիրում և վերարտադրում: Դուք ավելի շատ արքաների, բարձրաշխարհիկ անձանց հագուսների, արդուզարդերի վերարտադրմամբ եք զբաղված:

Ռ.Սարգսյան - Հագուստների վերարտադրության շրջանակներում ընտրվել են բարձրաշխարհիկ անձանց հանդերձները այն պարզ պատճառով, որ վերջիններս կարող էին իրենց թույլ տալ կիրառելու տարատեսակ նյութեր և գույներ՝ դառնալով առավել ներկայանալի, ինչը հասու չէր հասարակ մարդկանց։

Ազնվականությունը խորհրդանշում էր երկրի պետականությունը։ Պատմական հագուստների վերարտադրությունը ունի նաև քաղաքական բնույթ՝ ցույց տալու երկրի ուժն ու փառավոր անցյալը։ Տարօրինակ չէ, որ Ռուսաստանի կայսր Նիկոլայ II-ը պարահանդես էր կազմակերպել, որի շրջանակներում ավանդական (ցարական) հագուստներով էր հանդես եկել ազնվականությունը։ Իրանի վերջին շահը՝ Ռեզան, վերարտադրելով Պարսից պատմության ազնվականության հանդերձները, Աքեմենյաններից մինչ Իսլամական Հանրապետությունը, շքերթ էր կազմակերպել, հրավիրելով աշխարհի առաջնորդներին՝ ուղղակիորեն ցույց տալու պարսից փառավոր անցյալը, որի շարունակությունն էր՝ իր կողմից ղեկավարվող ներկայիս Իրանը։

Panorama.am - Մեր արքաների հագուստներն ի՞նչ են պատմում իրենց տերերի մասին:

Ռ.Սարգսյան - Արքաները և թագուհիները պատմության մեջ հանդես էին գալիս ոչ միայն որպես քաղաքական կերպարներ, այլ որոշ պարագաներում՝ նրանք և իրենց իշխանությունը սրբացվում էր։ Մեզ տեղեկություններ են հասել հայոց արքաների մի քանի տիտղոսների մասին, ինչպիսիք են՝ «Աստծո ստվեր», «Տիեզերքի արքա», «Աստվածային», «Արեգակնային» և այլն։ Կան հիշատակություններ, երբ արքաները համարվում էին արեգակի, իսկ թագուհիները՝ լուսնի մարմնավորումները երկրի վրա։ Ըստ այդմ, վերջիններիս հանդերձանքը պետք է համապատասխաներ իրենց կոչմանը և տիտղոսներին։

Դրանք իրագործելու նպատակով կիրառվում էր նյութերի առատ տեսականի, ի թիվս՝ հարուստ գունապնակների և կտորների տեսակների առատ ընտրանու, թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարերի, ոսկու և արծաթի զարդարանքներով հարուստ հագուստների։ Գույները, նյութերը և նախշերը ունեին թաքնված իմաստներ՝ վերածելով ազնվականի հանդերձանքը՝ որպես խորհրդանշական մի ամբողջություն։

Panorama.am - Ունե՞ք աշխատություն վերարտադրված հագուստների մասին:

Ռ.Սարգսյան - Այժմ կատարվում են ուսումնասիրման, վերարտադրման և կազմարարական  աշխատանքները։ Երբ պատրաստ կլինի, առաջիկայում կտպագրվի հեղինակային գիտահանրամատչելի աշխատությունը, որում կներկայացվեն հագուստների վերարտադրությունները, պատմական ակնարկները և ուսումնասիրությունները, որոնց հիման վրա կատարվել են դրանք։Panorama.am - Որտե՞ղ  կարելի է օգտագործել այդ հագուստներն ու արդուզարդերը: Կարծում եմ՝ պատմական ֆիլմերում, սակայն մեզ մոտ հաճախ չեն նկարահանում պատմական ֆիլմեր:

Ռ.Սարգսյան - Հագուստները ոչ միայն նախատեսված են թանգարանների և գիտական աշխատությունների համար, այլ պետք է  նաև կիրառվեն ֆիլմերում, քանի որ մեծամասամբ դրանց միջոցով է, որ հասարակության լայն խմբերը ծանոթանում են պատմական դրվագներին։ Հագուստի տեսքը կարող է հետաքրքրություն առաջացնել՝ առավել գրավիչ դարձնելով տվյալ երկիրը, ժամանակաշրջանը և պատմությունը։ Այդ է պատճառը, որ շատ երկրներ ջանք և եռանդ չեն խնայում՝ պատշաճ մակարդակով՝ ներկայացնելու իրենց պատմական անցյալը և տվյալ ժամանակաշրջանին բնորոշ հագուստները։ Ուզում եմ ընդգծել, որ հագուստները պետք է լինեն առավելագույնս գիտական հիմնավորումներով։

Panorama.am - Պատվերներ ընդունո՞ւմ եք կամ համագործակցո՞ւմ եք ֆիլմարտադրողների հետ:

Ռ.Սարգսյան - Այս պահին, կամավոր սկզբունքներով, համագործակցում եմ լուսահոգի Արտակ Մովսիսյանի հեղինակած «Հայոց թագուհիներ» ֆիլմի աշխատակազմի հետ։ Սա թերևս առաջին անգամն է, երբ ուսումնասիրություններիս հիման վրա՝ ժամանակաշրջանի հագուստները ներկայացվելու են վավերագրական ֆիլմի շրջանակներում։ Հավելեմ նաև, որ վերարտադրած հագուստներիցս մեկը, այն է՝ ազնվական ուրարտուհու հանդերձանքը, կարող եք տեսնել «Էրեբունի» թանգարանում։ 

Panorama.am - Շնորհակալություն զրույցի համար:Աղբյուր` Panorama.am
Share |
Տեքստում սխալ կամ վրիպակ նկատելու դեպքում, ուղարկեք խմբագրին հաղորդագրություն` նշելով տվյալ սխալը, այնուհետև սեղմելով Ctrl-Enter:

Լրահոս

19:35
Նրանք պետություն ղեկավարող չեն, «գյադաների» հավաքածու են․ Տարոն Տոնոյան
«Եթե այդքան լավ տղա են, թող պատերազմի դաշտում գեթ մեկ մասնակցություն ունենային, գեթ մեկ վիրավոր ունենային իրենցից, այդ ժամանակ կմտածեինք,...
Աղբյուր` Panorama.am
19:18
Դադարեցվել է Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի երկու փողոցների առանձնատների գազամատակարարումը
«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ն տեղեկացնում է, որ վթարավերականգնման աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով դեկտեմբերի 7-ին՝ ժամը 18։10-ից...
Աղբյուր` Panorama.am
19:12
Թաղավարդում վիրավոր ընկած էինք բաց դաշտում ու թվում էր՝ փրկություն չկար. 44-օրյա պատերազմի վկայություններ
«Հետք»-ը ներկայացնում է 44-օրյա պատերազմի վկայություններ, գրելով․ «Էրիկ Եփրեմյանն ու Վալերի Արամյանը վիրավորվել են...
Աղբյուր` Panorama.am
19:05
«Ապրելու երկիր» կուսակցությունը դրական է գնահատում ՏԻՄ ընտրություններում արձանագրված արդյունքները
«Ապրելու երկիր» կուսակցության դեկտեմբերի 5-ին կայացած ՏԻՄ ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ հայտարարություն է տարածել, որում...
Աղբյուր` Panorama.am
18:56
Ո՞ւմ է ասում դասալիք, իմ երեխո՞ւն․ Անհետ կորած և գերեվարված զինծառայողների հարազատները կառավարության մոտ են
Կառավարության շենքի մոտ լարված իրավիճակ է։ Անհետ կորած և գերեվարված զինծառայողների ծննողներն ու հարազատները հավաքվել են կառավարության մոտ և...
Աղբյուր` Panorama.am
18:45
Ավարտվել է իշխանության ներկայացուցիչների նկատմամբ բռնություն գործադրելու դեպքի նախաքննությունը. ՔԿ
ՀՀ քննչական կոմիտեի Արմավիրի մարզային քննչական վարչության Վաղարշապատի քննչական բաժնում ավարտվել է իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն...
Աղբյուր` Panorama.am
18:34
Մեզ չեն ծեծել, ծեծկռտուք է եղել․Գերասիմ Վարդանյան
Այս պահին ԱԺ շենքի դիմաց հավաքվել են այսօր ԱԺ-ում ծեծի ենթարկված «Հայաստան» խմբակցության պատգամավորների օգնականներն ու աջակիցները։...
Աղբյուր` Panorama.am
18:26
Էդ «դուխով» տղեքին, որ կաբինետներում մարդ են ծեծում, այստեղ սպասում ենք. ՀՅԴ անդամը՝ ՔՊ-ականներին
ԱԺ-ի դիմաց ՀՅԴ-ն շտապ հավաք է կազմակերպել, ներկաները հայտնում են, որ դուրս են հրավիրում ՔՊ-ի պատգամավորներին, որոնք «Հայաստան»...
Աղբյուր` Panorama.am
18:20
ՔՊ-ականները «Հայաստան»-ի պատգամավորների օգնականներին հրավիրել են սուրճ խմելու, ապա 20 հոգով ներխուժել ու սկսել հարվածել. Վարդևանյան
«Կլսեք տարատեսակ իշխանական մանիպուլյացիաներ, բայց կփորձեմ ներկայացնել ամեն ինչ փաստերով և կխնդրեմ դա էլ ընդունել ի գիտություն»,-...
Աղբյուր` Panorama.am
18:14
Քաղտեխնոլոգ. Եթե ՌԴ-ն որոշի նման քայլի գնալ, ուրեմն հասկանում է՝ փաստաթուղթ ստորագրողը հեռանալու է
«Ես կարծում եմ, պարզ է, որ Ռուսաստանը, աշխարհքաղաքական ցանկացած կենտրոն, պետություն բավականին լուրջ վերապահումով է վերաբերվում Նիկոլ...
Աղբյուր` Panorama.am
18:05
Մենք ցանկանում ենք, որ Հայաստանը Կովկասի խաղաղությանն աջակցի․ Էրդողանի կուսակցության փոխնախագահ
Թուրքիայում իշխող «Արդարություն և զարգացում» կուսակցության (AKP-ԱԶԿ) փոխնախագահ Նուման Քուրթուլմուշը Ստամբուլում Ադրբեջանի իշխող...
Աղբյուր` Panorama.am
17:58
Փոխհրաձգություն ՝ Ադրբեջանի և Իրանի սահմանին
Ադրբեջանա-իրանական պետական ​​սահմանին փոխհրաձգություն է տեղի ունեցել։ Այս մասին գրում են ադրբեջանական ԶԼՄ-ները։ Պետական ​​սահմանային...
Աղբյուր` Panorama.am
17:44
Դու ամբողջությամբ սուտ ես, Նիկո՛լ. Աննա Մկրտչյան
«Ոչ մի ճիշտ փաստ, ամեն ինչ սուտ ու կեղծիք»,- ԱԺ հայտարարությունների ժամին «Պատիվ ունեմ» խմբակցության պատգամավոր Աննա...
Աղբյուր` Panorama.am
17:38
15-րդ անգամ չի ընտրվել ԱԺ պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ
ՀՀ ԱԺ պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի դեկտեմբերի 7-ի արտահերթ նիստի օրակարգում մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալի...
Աղբյուր` Panorama.am
17:32
Մոսկվայի հարավ-արևելքում տղամարդը կրակ է բացել, կան զոհեր և վիրավորներ
Մոսկվայի հարավ-արևելքում գտնվող «Ռյազանսկի» բազմաֆունկցիոնալ կենտրոնում, անհայտ անձը կրակ է բացել: Այս մասին գրում է «Ռիա...
Աղբյուր` Panorama.am
17:24
Այսօր իշխանությունը մեր ժողովրդին առաջարկում է ընտրություն կատարել վատի ու վատթարագույնի, մեռնելու կամ քարշ գալու միջև. Աբրահամյան
Ազգային ժողովում հայտարարությունների ժամին «Պատիվ ունեմ» խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանն անդրադարձավ Ադրբեջանի նախագահ...
Աղբյուր` Panorama.am
17:13
Յուրաքանչյուր տասներորդ եվրոպացի մինչև շաբաթվա վերջ վարակված է լինելու կորոնավիրուսով. ԱՀԿ
ԱՀԿ-ի եվրոպական տարածաշրջանում յուրաքանչյուր տասներորդ մարդը այս շաբաթվա վերջին վարակվելու է COVID-19-ով: Այս մասին գրում է «ՏԱՍՍ»...
Աղբյուր` Panorama.am
17:02
Ադրբեջանական կողմը բանակցային գործընթացը դուրս է բերում Մինսկի խմբի ձևաչափից. Մամիջանյան
«Դուք պատկերացնու՞մ եք, թե Հայաստանն ինչ բանակցային դիրքում է, եթե Հայաստանի պատգամավորի այցից հետո ադրբեջանական կողմը համարձակվում է ԵԱՀԿ...
Աղբյուր` Panorama.am
16:56
Հրաչյա Հակոբյանը, Վահագն Ալեքսանյանը և մի խումբ այլ ՔՊ-ականներ ծեծի են ենթարկել «Հայաստան» խմբակցության պատգամավորների օգնականներին
«ՊՊԾ աշխատակիցները կանգնած ոչ մի բան չէին անում և ՔՊ-ն իրենց պատգամավորներով, թափթփուկնեով հարձակվել ծեծում էին մեր օգնականներին, որովհետև...
Աղբյուր` Panorama.am
16:50
«Հայաստան» դաշինքը կասեցնում է իր մասնակցությունը միջազգային կազմակերպությունների աշխատանքներին
Նշված որոշման մասին կիրազեկվեն նաև միջազգային համապատասխան կազմակերպությունները։
Աղբյուր` Panorama.am
16:45
Ո՞ւմ իրավունքների մասին է բարձրաձայնելու Լանզարոտեի ու Ստամբուլյան կոնվենցիաների ջատագով Քրիստինե Գրիգորյանը ՄԻՊ ընտրվելուց հետո
«Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցությունը Մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնի համար առաջադրել է Քրիստինե Գրիգորյանի թեկնածությունը։...
Աղբյուր` Panorama.am
16:33
Ալեն Սիմոնյանին խորհուրդ կտամ զգույշ արտահայտվի, որ հետո մեր դաշնակիցներից ապտակներ չստանա. Վահե Հակոբյան
«ՏԻՄ ընտրություններում իշխանությունների պարտությունները պայմանավորված են նրանով, որ իշխանության  վարկանիշը շարունակում է կատաստրոֆիկ...
Աղբյուր` Panorama.am
16:21
«Օմիկրոն» շտամը կարող է տարածվել երկու անգամ ավելի արագ, քան «Դելտա»-ն
Կորոնավիրուսի «Օմիկրոն» շտամը կարող է տարածվել երկու անգամ ավելի արագ, քան «Դելտա» շտամը։ Այս մասին երեքշաբթի օրը...
Աղբյուր` Panorama.am
15:56
ԱԺ նախագահի հրաժարականի հարցը մեր օրակարգում է. Աննա Գրիգորյան
«Ասում են զբաղվածության պատճառով Նիկոլ Փաշինյանը միգուցե չներկայանա գերիների հարցի քննարկմանը, այն դեպքում, երբ օրեր առաջ...
Աղբյուր` Panorama.am
15:40
Թուրքիան ամեն տարի 642 միլիոն տոննա հող է կորցնում
Թուրքիան ամեն տարի 642 միլիոն տոննա հող է կորցնում էրոզիայի պատճառով։ Այս մասին գրում է ermenihaber.am-ը, վկայակոչելով Թուրքիայի...
Աղբյուր` Panorama.am
15:29
Իրենց շեֆը մեր շեֆը չէ. Մամիջանյան
«Խորհրդարանն իրավունք ունի գծել սահմաններ, որոնցից կառավարությունը բանակցելիս իրավունք չունի դուրս գալ։ Եթե իրենցից ինչ-որ մեկը դեմ է, որ...
Աղբյուր` Panorama.am
15:16
Լուսահովիտում և Վարագավանում շչակներ են գործարկվելու
Տավուշի մարզային փրկարարական վարչության կողմից դեկտեմբերի 8-ին՝ ժամը 11:00-ին Լուսահովիտ համայնքում, իսկ 12:00-ին՝ Բերդ համայնքի Վարագավան...
Աղբյուր` Panorama.am
15:10
ՔԿ. 10 գերիները հարցաքննվել են, հարուցված քրեական գործեր չկան
Օրեր առաջ վերադարձած բոլոր տասը գերիները հարցաքննվել են։ Այս մասին Panorama.am-ին հայտնեց Քննչական կոմիտեի մամուլի խոսնակ Վարդան Թադևոսյանը։...
Աղբյուր` Panorama.am
15:00
Մենք փողոց դուրս կգանք. Իշխան Սաղաթելյան
«Ակնհայտ է, որ տեղի են ունենում «երկհարկանի» բանակցություններ․ բանակցություններ, որոնց մասին մենք տեղեկանում ենք հաճախ այլ...
Աղբյուր` Panorama.am
14:54
Ալեն Սիմոնյանը փորձում է արդարանալ
«Հայաստանի բանակում կան բազմաթիվ հերոս տղաներ, նրանք շատ են, նրանք մեր հպարտությունն են, բայց, ցավոք, կան զինվորներ և սպաներ, որոնք իրենց...
Աղբյուր` Panorama.am

Տեսանյութեր

Հայաստանն ախտահարվել է ծայրաստիճան վտանգավոր վիրուսով՝ պոպուլիզմի վիրուսով. Սերժ Սարգսյան
15:24 01/12/2021

Հայաստանն ախտահարվել է ծայրաստիճան վտանգավոր վիրուսով՝ պոպուլիզմի վիրուսով. Սերժ Սարգսյան

Հետևեք մեզ և ծանոթացեք թարմ լուրերին!

Ամենից շատ կարդացված նյութեր

{"core.blocks.header.spell_message1":"\u0546\u0577\u057e\u0561\u056e \u057d\u056d\u0561\u056c\u0568` ","core.blocks.header.spell_message2":"\u0548\u0582\u0572\u0561\u0580\u056f\u0565\u055e\u056c \u0570\u0561\u0572\u0578\u0580\u0564\u0561\u0563\u0580\u0578\u0582\u0569\u0575\u0578\u0582\u0576 \u057d\u056d\u0561\u056c\u056b \u0574\u0561\u057d\u056b\u0576:"}